Odložené daňové priznania bolo možné podať do piatku

30.09.2016 10:21

Piatok 30. septembra bol posledným dňom na podanie odloženého daňového priznania. Tento termín platil pre subjekty, ktoré mali vlani aj príjem zo zahraničia a zároveň využili možnosť najdlhšieho možného, teda šesťmesačného, odkladu daňového priznania.

Takýchto daňovníkov bolo takmer 20 000. Finančná správa ich preto upozornila, že do konca septembra musia nielen podať daňové priznanie, ale daň aj uhradiť. Sankcie za nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane sú pritom od 30 eur až do 16 000 eur.

Ako ďalej informovala finančná správa, koniec septembra bol zároveň aj posledným termínom na požiadanie o vratku dane zo zahraničia. „Platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v SR a kúpili tovary a služby v jednotlivých členských štátoch EÚ s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania, majú nárok na vrátenie tejto dane,“ uviedla finančná správa.

Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Z dôvodu zaručenia autenticity dokumentu a identifikácie odosielateľa je nevyhnutné pri podaní žiadosti o vrátenie dane použiť zaručený elektronický podpis.

#dane
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk