Trápenia podnikateľov: Dane, odvody, byrokracia, zmeny zákonov

09.09.2016 14:15

Stálosť legislatívy a frekvencia zmien predstavuje tretiu najzávažnejšiu bariéru podnikania na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), ktoré pripravilo v minulom roku. Za najväčšiu bariéru podnikatelia označili daňové a odvodové zaťaženie, druhým obmedzením sú registračné, nahlasovacie a administratívne povinnosti.

Ako z prieskumu vyplýva, zákony, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie, sa v uplynulých rokoch menili v priemere každé dva týždne. V roku 2015 sa počet noviel v porovnaní s rokom 2013 zvýšil o viac ako 56 %. Niektorý z desiatich zákonov zásadne ovplyvňujúcich podnikanie sa teda v roku 2015 menil v priemere každého 9,36 dňa.

„Miesto toho, aby sa podnikatelia venovali biznisu, riešia zhruba raz za 10 dní novelu nejakého významného zákona. Ako podnikatelia by sme chceli spoločne poukázať na škodlivosť takejto aktivity politikov a vyzvať ich, aby ju zastavili a priniesli do tvorby zákonov systém, logiku, udržateľnosť a stabilitu,“ uviedli zástupcovia podnikateľov ZMPS, Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).

Zástupcovia podnikateľov okrem iného kritizujú aj systém posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie, ktoré je od 1. októbra minulého roka záväzné pre ministerstvá aj štátne inštitúcie. Uvedená metodika je podľa nich nedostatočná. Vychádzajú z analýzy Centra lepšej regulácie, podľa ktorej sa v legislatívnom procese objavilo takmer 300 unikátnych materiálov, pričom viac ako polovica z nich bola s vplyvom na podnikateľské prostredie.

„Sme presvedčení, že príprava legislatívnych zmien je na Slovensku uponáhľaná, nesystematická a neberie ohľad na vplyvy na spoločnosť a najmä podnikateľské prostredie. Aj po pripomienkovom konaní sa zákony navyše narýchlo menia v parlamente cez poslanecké návrhy na poslednú chvíľu, či prílepky. To všetko prispieva k neprehľadnému prúdu noviel, v ktorých sa najmä malí a strední podnikatelia nemajú šancu vyznať,“ skonštatovali zástupcovia podnikateľských združení.

Trojica podnikateľských združení, ZPMS, PAS a ZPS, preto pripravili balík návrhov, ktoré by zjednodušili podnikanie na Slovensku. Zástupcovia združení navrhujú, aby ekonomické zákony vstúpili do platnosti vždy 1. januára a 1. júla, čim by sa podľa nich sprehľadnili zmeny v legislatíve.

Druhým návrhom je princíp „one in, one out“ , ktorý by zabezpečil, že pri tvorbe nového zákona, by sa nahradil iný už existujúci zákon. Podnikatelia požadujú aj zlepšenie legislatívneho procesu a zmien v zákonoch, a to vytvorením špeciálneho portálu, kde by sa verejnosť mohla jednoducho zoznámiť s pripravovanými zmenami, ako aj s výsledným znením zákona s vyznačením zmien a prípadne komentármi, ktoré vysvetľujú praktický dopad zákona. Okrem toho zástupcovia navrhujú zriadiť Radu pre regulačnú politiku, ktorá by analyzovala legislatívu a jej dopady na podnikateľské prostredie.

#firmy #podnikateľ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk