Nové pracovné miesta pribudnú na západe krajiny

22.03.2019 11:00
zamestnanec, robotník
Ilustračné foto. Autor:

Spomaľujúca sa slovenská ekonomika bude generovať čoraz menej pracovných miest a postupne schladzovať aj domáci trh práce.

Vo výhľadovom komentári k miere nezamestnanosti na Slovensku to uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Nové pracovné miesta by mali podľa neho pribúdať najmä na západe krajiny, kde je už zásoba vhodnej pracovnej sily vyčerpaná. „V ekonomicky slabších regiónoch Slovenska, naopak, už tento rok budeme pravdepodobne pozorovať mierny nárast miery nezamestnanos­ti,“ tvrdí.

Ešte viac by sa tak mala podľa Koršňáka zvýrazniť heterogenita pracovného trhu na Slovensku, kde v zásade fungujú dva paralelné trhy, jeden na západe a severozápade a druhý na juhu stredného Slovenska a na východe. „V dôsledku nízkej mobility časti pracovnej sily tak budú viacerí zamestnávatelia na západnom Slovensku stále odkázaní na dovoz pracovnej sily zo zahraničia, alebo v horšom prípade budú nútení prehodnotiť svoje plány ďalšej expanzie v tomto regióne,“ dodal.

Miera nezamestnanosti

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu februára tohto roka oproti januáru klesla o 0,1 percentu­álneho bodu na 5,16 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v druhom mesiaci tohto roka nižšia o 0,56 percen­tuálneho bodu, informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič. Úrady práce evidovali na konci februára 141 432 dispo­nibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s januárom ide o pokles o 2 798 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 17 012 osôb.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,35 %. Medzimesačne to znamenalo zníženie o 0,07 percen­tuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,62 percen­tuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci februára tohto roka 174 028 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 2 148 osôb, v porovnaní s februárom vlaňajška je to menej o 19 293 ľudí.

Klesne nezamestnanosť?

Ako uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, miera nezamestnanosti na Slovensku by mala do konca tohto roka klesať. „Už nie však tak razantne ako v minulom roku,“ povedal. V niektorých okresoch, kde je miera nezamestnanosti na úrovni dvoch percent, pritom bude podľa ministra veľmi ťažké zabezpečovať požiadavky zamestnávateľov na obsadenie pracovných miest. Upozornil na to, že počet dlhodobo nezamestnaných vo februári medziročne klesol o 18 tisíc. „Za štyri roky nám ubudlo 151 tisíc dlhodobo evidovaných nezamestnaných,“ zdôraznil.

Problém pritom minister práce vidí pri umiestňovaní absolventov stredných škôl na pracovný trh. V septembri minulého roka podľa Richtera prišlo do evidencie úradov práce takmer 5,9 tisíca absolventov stredných škôl, z ktorých je v evidencii úradov stále takmer 3,8 tisíca. Takýto pokles považuje Richter za nedostatočný, keďže úrady práce evidujú stále vyše 80 tisíc voľných pracovných miest. Apeluje na mladých ľudí, aby prijímali pracovné ponuky.,,„Veľakrát sa mi zdá, že očakávania, hlavne stredoškolákov, vzhľadom na finančné ohodnotenie, sú prehnané a nezodpovedajú podmienkam a možnostiam,“ povedal minister. Podľa neho je nevyhnutné, aby absolvent prijal svoju prvú prácu a potom môže očakávať vyššiu mzdu. „Žijú u rodičov, bez nákladov a rodičia ich nemotivujú zobrať prácu,“ tvrdí Richter o absolventoch stredných škôl.

Lepšia situácia pri uplatňovaní sa na trhu práce je podľa neho pri absolventoch vysokých škôl, ktorých vlani do evidencie pribudlo 7,5 tisíca a v súčasnosti úrady práce z nich evidujú ako nezamestnaných 1,2 tisíca. „Zdá sa, že tých pár rokov veku, ktorých majú navyše, pomáha,“ povedal Richter.

#nezamestnanosť #trh práce #pracovné miesta
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku