Aká bude situácia na pracovnom trhu v Košickom kraji?

, 22.03.2019 06:00

Vo štvrtom najrozľahlejšom kraji na Slovensku pracuje druhý najvyšší počet zamestnancov. Patrí k regiónom, kde je vyššia nezamestnanosť a mzdy nedosahujú celoslovenský priemer.

Košický kraj.
Košický kraj.

Z hľadiska pracovnej mobility je v porovnaní s ostatnými krajmi na štvrtom mieste. Najviac zamestnancov aj tu nachádza prácu v priemysle a zo všetkých pracovníkov v stavebníctve ich je najmenej práve v tomto kraji.

Veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov do piatich rokov od ukončenia štúdia si prácu nachádza mimo odboru, ktorý vyštudovali. V prípade stredoškolských absolventov je nesúlad medzi skončeným odborom a oblasťou zamestnania mierne vyšší. Kým 33 percent absolventov vysokej školy našlo vhodné uplatnenie, čo znamená, že pracujú v oblasti, ktorá súvisí s ich vzdelaním, pri stredoškolských absolventoch je to iba 26 percent. Miera uplatnenia mimo vyštudovaného odboru je tu pri absolventoch vysokej školy v porovnaní s inými krajmi druhá najvyššia, hneď za Prešovským krajom.

Najvyššie uplatnenie na trhu práce v porovnaní s ostatnými stredoškolskými odbormi majú absolventky odboru diplomovaná všeobecná sestra, pri absolventoch vysokej školy sú to informatici.

Celková dodatočná potreba pracovných síl v kraji bude do roku 2023 na úrovni približne 56-tisíc osôb, pričom najviac ich bude potrebných vo vzdelávaní (6 400) a priemysle (6 100). Špecialisti, pracovníci v službách a obchode, technici a odborní pracovníci budú tvoriť viac ako polovicu tejto dodatočnej potreby.

Na pracovný trh v kraji bude v tomto období prichádzať vyšší počet stredoškolských absolventov, ako bude potrebné. Počet vysokoškolských absolventov však bude nižší, ako si trh práce vyžaduje. Celkovo bude najvyšší nedostatok vhodných pracovných síl v kraji cítiť pri predavačoch. Výrazný prebytok absolventov bude, naopak, v oblasti pedagogiky, cestovného ruchu, podnikovej ekonomiky a manažmentu obchodu.

Situácia na pracovnom trhu v Košickom kraji

miera evidovanej nezamestnanosti 8,38 %
celková miera nezamestnanosti 10,11 %
priemerná mesačná hrubá mzda 1 065 eur
podiel zamestnancov s trvalým bydliskom v inom kraji 9 %
podiel obyvateľov s trvalým pobytom, ktorí odchádzajú za prácou do iného kraja 15 %
počet dodatočne vytvorených pracovných príležitostí do roku 2023 56 000
dodatočné pracovné príležitosti vhodné pre absolventov SŠ a VŠ 49 000
počet absolventov SŠ a VŠ, ktorí prídu na pracovný trh do roku 2023 51 000
Zdroj: MPSVR SR, Trh práce (Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023); ÚPSVR

Dodatočná potreba pracovných síl v kraji do roku 2023

Odvetvie hospodárstva počet dodatočných pracovných miest
Vzdelávanie 6 400
Priemyselná výroba 6 100
Zdravotníctvo a sociálna pomoc 6 000
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov 5 800
Doprava a skladovanie 5 200
Odborné, vedecké a technické činnosti 5 100
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 3 900
Stavebníctvo 3 400
Informácie a komunikácia 3 300
Administratívne a podporné služby 2 200
Zdroj: MPSVR SR, Trh práce (Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023)

Dodatočná potreba zamestnancov do roku 2023

Pracovné zameranie počet dodatočných pracovných miest
Špecialisti 16 000
Pracovníci v službách a obchode 8 700
Technici a odborní pracovníci 7 500
Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 6 500
Operátori, montéri strojov a zariadení 5 600
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 5 200
Administratívni pracovníci 3 700
Riadiaci pracovníci 2 100
Kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodár­stve, lesníctve a rybolove 900
Zdroj: MPSVR SR, Trh práce (Uplatnenie absolventov a potreby trhu práce do roku 2023)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanosť #pracovný trh #Košický kraj #Práca a kariéra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku