Priemerná mzda v III. štvrťroku stúpla na 992 eur

07.12.2018 09:46

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2018 dosiahla 992 eur a v porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 6,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,3 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2018 vzrástla o 1,3 %.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví dodávka elektriny, plynu a pary (1837 eur), informácie a komunikácia (1782 eur) a finančné a poisťovacie činnosti (1677 eur). V jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (630 eur), ostatných činnostiach (707 eur) a v stavebníctve (717 eur).

Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška priemerná nominálna mzda vzrástla vo všetkých odvetviach, relatívne najrýchlejšie v dodávke elektriny, plynu a pary (o 17,8 %), umení, zábave a rekreácii (o 11,4 %) a v informáciách a komunikácii (o 9,3 %).

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v porovnaní s 3. štvrťrokom 2017 vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 7,6 % na 1196 eur, príspevkových organizáciách o 6,7 % na 1111 eur, rozpočtových organizáciách o 5,3 % na 1017 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 3,8 % na 733 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1228 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 758 eur v Prešovskom kraji do 952 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2017 s najvyšším prírastkom o 7,2 % v Trnavskom kraji.

V 1. až 3. štvrťroku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 984 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,4 %, reálna mzda vzrástla o 3,7 %. Rast nominálnej mzdy bol o 2 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.

#mzda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku