Koncoročné odmeny vyplatia najmä stredné a veľké firmy

25.11.2018 14:23

Zamestnanci by si mohli ku koncu roka na svojej výplatnej páske nájsť vyššiu finančnú sumu. Firmy totiž plánujú rozdávať koncoročné odmeny. Štedré budú najmä stredné a veľké firmy, odmeny by sa však mohli ujsť aj niektorým pracovníkom v malých podnikoch. Najčastejšie pritom plánujú zamestnávatelia vyplácať odmeny vo výške do 300 eur.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu, ktorý pre TASR dala vypracovať ČSOB, zúčastnilo sa ho 304 firiem.

Firmy najčastejšie plánujú vyplácať odmeny v podobe finančného obnosu. Na výplatu plánuje dať zamestnancom peniaze navyše 44 % stredných firiem s obratom od 50 000 do 200 000 eur a 58 % veľkých podnikov s obratom nad 200 000 eur. Prieskum ukázal, že odmeny bude dávať len 30 % malých firiem.

V porovnaní s vlaňajškom sa podľa väčšiny firiem situácia vo vyplácaní ročných odmien nezmenila. Tohto názoru je 79 % opýtaných. Len 14 % firiem uviedlo, že plánujú vyplácať vyššie odmeny, pričom sa to týka len stredných a veľkých firiem.

Odmenu na výplatnej páske by si mali nájsť pracovníci v každom kraji. Najviac odmien bude v Trenčianskom kraji, kde ich plánuje vyplácať 70 % podnikateľov. V Košickom, Trnavskom a Žilinskom kraji plánuje koncoročné odmeny pre zamestnancov vyplácať viac ako polovica firiem.

Výška odmeny pre zamestnancov by mala byť do 300 eur. Túto sumu bude vyplácať 44 % firiem. Ďalších 21 % firiem vypláca vyššie odmeny, a to do výšky 600 eur. Odmeny v rozsahu od 900 do 1200 eur plánuje dať 15 % zamestnávateľov.

Z hľadiska sektorov budú extra peniaze vyplácať najmä podniky v spracovateľskom priemysle, výrobe energií, stavebníctve, veľkoobchode a maloobchode, v doprave a skladovaní, ale aj v činnostiach v oblasti nehnuteľností. Potvrdila to viac ako polovica oslovených firiem. Finančné prilepšenie by mali dostať aj zamestnanci v sektore profesných, vedeckých a technických činností, ale aj v IT oblasti.

Prieskum tiež ukázal, že 37 % firiem nevypláca odmeny z dôvodu finančnej situácie. Týka sa to najmä firiem z Banskobystrického a Prešovského kraja. Extra peniaze na konci roka sa najčastejšie neujdú zamestnancom v sektore poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, výrobe energií, ale aj v oblasti opravy motorových vozidiel, skladovania, či zdravotnej starostlivosti.

Ďalších 16 % podnikov uviedlo, že odmeny nedáva, pretože poskytujú iné formy odmeňovania. Ide najmä o firmy v Žilinskom kraji. Zamestnávatelia medzi iné dôvody uviedli to, že nemajú zamestnancov, alebo im vyplácajú odmeny priebežne počas roka. Týka sa to najmä firiem v Trenčianskom a Košickom kraji.

#firmy #zamestnanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku