Aké sú výhody a nevýhody pracovných úväzkov?

18.09.2018 06:00
práca, zamestnanci, kariéra
Najčastejším argumentom, prečo si zvoliť formu interného pracovníka, je najmä stabilita, ktorú takýto pracovný úväzok prináša. Autor:

To, či pre svojho zamestnávateľa pracujete ako kmeňový zamestnanec alebo živnostník, môže výrazne ovplyvniť váš čistý príjem, no tiež aj to, koľko byrokratických povinností máte voči štátu.

Byť zamestnancom alebo freelancerom má svoje pre a proti. Ak by si Európania mali vybrať, či chcú pracovať na interný pracovný pomer, alebo na faktúru, väčšina by si zvolila prvú možnosť. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu Paylab Data Research, na ktorom sa zúčastnilo 42 800 respon­dentov. Najčastejším argumentom, prečo si zvoliť formu interného pracovníka, je najmä stabilita, ktorú takýto pracovný úväzok prináša.

Viete, že každý mesiac vám v približne rovnakom čase príde výplata v zmluvne dohodnutej výške a že zamestnávateľ za vás vyplatí všetky podlžnosti voči štátu, zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Okrem toho každý mesiac dostanete balíček stravných lístkov (alebo príspevok na stravu), máte plne hradenú dovolenku a môžete využívať rôzne benefity, ktoré vám vaša firma ponúka.

Na druhej strane, živnosť prináša väčšiu slobodu vo výbere práce či v počte dní, ktoré do mesiaca odpracujete. Štandardne tiež disponujete pomerne vyššou čistou mzdou a svoje služby môžete ponúkať viacerým zamestnávateľom naraz. Nesiete však plnú zodpovednosť za vlastné účtovníctvo, výpočet daní či odvodov a nikdy sa tak úplne nemôžete spoľahnúť na stály príjem v rovnakej výške.

Výhody práce interného zamestnanca

Prácu na trvalý pracovný pomer preferuje viac ako 78 % opýtaných, pričom za najdôležitejšie výhody považujú istoty, pravidelný príjem a pracovné prostredie, ktoré im zamestnávateľ poskytuje. Okrem toho je dôležitým aspektom práce na TPP aj ochrana práv zamestnanca, ktorá vyplýva zo Zákonníka práce.

Ak pracujete ako kmeňový zamestnanec, máte zo zákona garantovaný počet dní dovolenky, príspevok na stravu za každý odpracovaný deň či príplatky za prácu cez víkendy alebo štátne sviatky. Zamestnávateľ je vám tiež povinný zabezpečiť pracovné miesto a všetky prostriedky, ktoré pri výkone práce potrebujete (napr. počítač, sústruh, ochranný odev a pod). Nárok máte aj na pracovné benefity, ktoré zamestnávateľ ponúka.

Čo považujete za najväčšie výhody práce na trvalý pomer
Pravidelný príjem 62 %
Väčšie istoty 35 %
Pracovné prostredie 34 %
Príležitosť na kariérny rast 26 %
Garantovaná dovolenka 23 %
Tím – kolegovia 21 %
Nefinančné benefity 21 %
Finančné benefity (bonusy) 19 %
Zázemie stabilnej spoločnosti 19 %
Jednoduchšie získanie pôžičky 16 %
Menej byrokracie 15 %
Príplatky za víkend a sviatky 12 %
Viac príležitostí na osobnostný rast 11 %
Iné 9 %

Veľkou výhodou je tiež to, že za vás vybaví všetku komunikáciu s poisťovňami a úradmi. Prihlási vás do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, mesačne za vás vypláca poistné či dane a na konci ročného zúčtovacieho obdobia vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane pre potreby daňového priznania.

V prípade ukončenia výpovede zo strany zamestnávateľa (alebo aj z vlastnej iniciatívy) môžete počítať s ochrannou výpovednou lehotou alebo s vyplatením odstupného.

Nevýhody práce interného zamestnanca

Ak pracujete pre zamestnávateľa na trvalý pracovný pomer, na účet pravdepodobne dostávate mesačne menej peňazí, ako by ste boli živnostník. Dôvod je jednoduchý. Suma, ktorú firmy posielajú živnostníkom, pre nich predstavuje finálne náklady na ich finančnú odmenu. Za zamestnancov pritom musia navyše vyplatiť aj zamestnávateľské odvody, ktoré spolu s hrubou mzdou dohodnutou v pracovnej zmluve predstavujú tzv. superhrubú mzdu.

Ak budete na pohovore argumentovať vašou...
Ak budete na pohovore argumentovať vašou praxou, spomeňte reálne príklady situácií, ktoré ste riešili. Autor: SHUTTERSTOCK

Výpovedná lehota, ktorú sme spomínali ako výhodu pracovného pomeru, môže byť v niektorých situáciách tiež aj obmedzujúca. V prípade, že by ste z vlastnej iniciatívy chceli opustiť zamestnávateľa okamžite alebo v blízkej dobe, nemusí sa vám podariť dohodnúť sa s ním a budete musieť ostať až do konca výpovednej lehoty.

Ako sa rozprávať o plate, keď ide o pracovnú zmluvu

To, akú minimálnu zložku mzdy ponúka zamestnávateľ na danú pozíciu, už dnes viete z pracovného inzerátu. Je len na vás, či takúto mzdu akceptujete, alebo budete vyjednávať o zvýšení. Plat z inzerátu totiž nemusí byť finálny.

Mnoho zamestnávateľov pri minimálne ponúkanej mzde uvádza, že sú otvorení zvýšeniu na základe reálnych skúseností a schopností uchádzača. Je totiž rozdiel, ak sa na pozíciu hlási čerstvý absolvent, ktorému sa bude musieť venovať seniornejší kolega a ktorý spočiatku nebude podávať plnohodnotný výkon, ako keď zamestnávateľ prijme skúseného uchádzača so 7-ročnou praxou.

Ak budete na pohovore argumentovať vašou praxou, spomeňte reálne príklady situácií, ktoré ste riešili. Nezabudnite na absolvované školenia, certifikáty alebo konkrétne úspechy, o ktoré ste sa u predchádzajúceho zamestnávateľa pričinili. Všetky skúsenosti a znalosti, ktoré ste počas práce nadobudli, môžu zvýšiť vašu hodnotu na pracovnom trhu. Keď bude personalista poznať detaily, bude otvorenejší v otázke vyššieho platu.

Výhody práce na živnosť

Najväčšími devízami práce na živnosť sú podľa účastníkov prieskumu sloboda, flexibilita a možnosť pracovať pre viacero firiem súčasne. SZČO má väčšiu slobodu v tom, kedy bude pracovať, odkiaľ a pre koho. Takúto formu podnikania preto môžete využívať napríklad vtedy, ak radi cestujete – nič vám nebráni v tom pracovať napríklad aj z pláže na opačnom konci sveta. Mnoho zamestnancov si formu práce na živnosť vyberá pre spravidla vyššie zárobky. Zo svojho zisku sú síce povinní zaplatiť odvody a daň, no sumu, z ktorej si ich vypočítajú, si môžu znížiť odrátaním výdavkov, ktoré na výkon živnosti majú.

Navyše, počas prvého roka nie sú povinní platiť odvody do Sociálnej poisťovne – táto povinnosť im vzniká až spätne, ak za predchádzajúci rok zarobili 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve).

Veľkú výhodu oproti kmeňovým zamestnankyniam majú živnostníčky v tom, že môžu počas poberania materských dávok stále podnikať a počas tohto obdobia navyše nemusia platiť nemocenské ani dôchodkové poistenie. Rovnako tak aj otcovia, ak požiadajú o poberanie materských dávok.

Odvetvia, v ktorých je najväčšia koncentrácia živnostníkov, sú najmä IT, ekonomika a účtovníctvo, stavebníctvo a reality, manažment, administratíva či marketing, PR a reklama. Charakter profesií vykonávaných v týchto pracovných oblastiach totiž pracovníkom umožňuje ponúkať svoje služby viacerým zamestnávateľom a vyberať si, komu a v akom rozsahu budú k dispozícii.

Čo považujete za najväčšie výhody práce na živnosť
Sloboda pohybu 41 %
Flexibilná pracovná doba 34 %
Možnosť pracovať pre viacero firiem súčasne 32 %
Vlastné manažovanie pracovného času 29 %
Nezávislosť 26 %
Manažovanie pracovného vyťaženia 23 %
Možnosť pracovať z domu 23 %
Vlastné manažovanie príjmu 23 %
Iné 16 %
Lepšia sebarealizácia 12 %
Nezávislé uzatváranie zmlúv 10 %

Nevýhody práce na živnosť

Vedenie účtovníctva, výpočet dane z príjmu, prihlasovanie a odhlasovanie z poisťovní, ohlásenie práceneschopnosti a iné – všetky tieto a podobné úkony musí živnostník robiť sám na vlastnú zodpovednosť. Kedykoľvek ho môže prekvapiť daňová kontrola a navyše pri svojom podnikaní ručí neobmedzene nielen firemným, ale aj osobným majetkom.

Na výkon svojej práce si všetky potrebné nástroje či pomôcky musí živnostník zaobstarať sám a aj keď má zmluvu so zamestnávateľom, ktorý zamestnancom ponúka nefinančné benefity, nemá na ne právny nárok, rovnako tak aj na príspevok na stravu či na uhradenú dovolenku. Záleží to však aj na dohode so samotným zamestnávateľom. Niektorí totiž nerozlišujú typ pracovnej zmluvy a takéto benefity ponúkajú aj živnostníkom.

V prípade, že práca na živnosť vykazuje znaky závislej činnosti, ide o nelegálnu prácu a pokuta hrozí živnostníkovi aj zamestnávateľovi. Dokazovanie závislej činnosti je však individuálne a závisí aj od toho, o aké povolanie ide. Pokiaľ je na živnosť zamestnaný marketingový špecialista, je to iné, ako keby zamestnávateľ vyžadoval živnosť od chyžnej.

Ako sa rozprávať o plate, keď ide o prácu na živnosť?

Keďže sa práca na živnosť uzatvára na základe zmluvy o spolupráci alebo dodávateľsko-odberateľskej zmluvy, vzťahuje sa na ňu Obchodný zákonník a nie Zákonník práce. Zamestnávatelia preto nie sú povinní v pracovných inzerátoch uvádzať ponúkaný plat, niektorí to však napriek tomu robia, pretože vedia, akú sumu dokážu na danú pracovnú pozíciu vyčleniť.

Ak aj ponúkaný plat z inzerátu nepoznáte, vo všeobecnosti platí, že ako živnostník si môžete pýtať vyššiu mzdu v porovnaní s interným zamestnancom. Suma, ktorú vám firma vyplatí na faktúru, preňho totiž predstavuje konečné náklady na cenu práce, pričom v prípade zamestnanca musí okrem hrubej mzdy zaplatiť aj zamestnávateľské odvody. Z platu, ktorý ako živnostník zarobíte, si platíte dane a odvody na vlastnú zodpovednosť.

Článok je publikovaný na portáli Platy.sk, ktorý už od roku 2007 zhromažďuje informácie o skutočných platoch zamestnancov na Slovensku. Aj vy si môžete porovnať svoj plat na www.platy.sk

Aký typ pracovného vzťahu uprednostňujete?
Interný pracovný pomer (zamestnanec) – 78,3 %  
Neviem – 11 %  
Živnosť – externý zamestnanec – 6,3 %  
Iné – 3,8 %  
Agentúrny zamestnanec – 0,6 %  
Rozdiel v čistom príjme zamestnanca a živnostníka
Zamestnanec
Superhrubá mzda 1 622 eur
Zamestnávateľské odvody 422,40 eura
Hrubá mzda 1 200 eur
Odvody zamestnanca 160,80 eura
Daň z príjmu 136,80 eura
Čistá mzda 902,40 eura
Živnostník
Príjem na faktúru 1 622 eura
Preddavky na zdravotné poistenie 90,80 eura
Preddavky na sociálne odvody 214,90 eura
Daň z príjmu 189,40 eura
Čistá mzda 1 126,90 eura

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanec #živnostník #úväzok #Práca a kariéra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku