Kontroly v roku 2017 odhalili opäť viac nelegálne zamestnaných ľudí

, 10.08.2018 06:00
pracujúci, zamestnanec, fabrika
Minulý rok sa inšpektori zamerali aj na kontrolu nelegálneho zamestnávania príslušníkov tretích krajín. Autor:

Kontrolóri inšpektorátov práce a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny odhalili v minulom roku 3 384 nelegálne zamestnaných osôb. Je to o 460 viac ako v roku 2016. Zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania porušilo 1 226 zamestnávateľov. Dostali pokuty vo výške takmer 5 miliónov eur.

Kontrolné orgány vykonali v roku 2017 spolu 20 945 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Skontrolovali 18 411 zamestná­vateľov a 49 093 osôb. „Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie je rakovina pracovnoprávnych vzťahov a politiky zamestnanosti, a preto je povinnosťou kontrolných orgánov štátu, ale aj zamestnávateľov a zamestnancov, urobiť všetko pre to, aby sme túto rakovinu jednoducho vyhubili. Kriví podnikateľské prostredie, ukracuje zamestnancov o pracovné práva a sociálne poistenie," hovorí minister práce Ján Richter. Dodáva, že je naším záujmom hľadať spolu so zamestnávateľmi spôsoby, aby sme nelegálnemu zamestnávaniu zamedzili.

Najviac porušení sa v minulom roku týkalo neprihlásenia zamestnanca do Sociálnej poisťovne, a to až 47,6 % všetkých odhalení. To by mohla v tomto roku čiastočne eliminovať novela zákona o sociálnom poistení, ktorou sa od 1. 1. 2018 zjemňuje tvrdosť zákona pri oneskorenom prihlásení zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Na prihlásenie dáva zamestnávateľom najviac sedem dní, musia to však stihnúť pred výkonom kontroly. Inšpektori tiež zistili, že takmer 40 % z nelegálne zamestnaných nemalo so zamestnávateľom uzatvorený pracovný pomer.

Minulý rok sa inšpektori osobitne zamerali aj na kontrolu nelegálneho zamestnávania príslušníkov tretích krajín. To si prirodzene vyžiadala aj nová situácia na trhu práce, keď zamestnávatelia pociťujú nedostatok domácej pracovnej sily. Takmer tretinu zo všetkých odhalení tvorili štátni príslušníci tretích krajín, najmä Srbi a Ukrajinci. „Budeme oveľa viac koordinovať medzinárodnú spoluprácu a informovanosť medzi jednotlivými rezortnými inštitúciami aj ministerstvami, a zároveň naďalej prijímať legislatívne opatrenia, aby sme zabránili nekalému správaniu. Pripravujeme aj zmeny, ktorými chceme dať firmám väčšiu zodpovednosť za spoluprácu s agentúrami dočasného zamestnávania, ktoré k nám privážajú pracovnú silu z tzv. tretích krajín. Práve toto sa javí aktuálne ako jeden z najväčších problémov pri zamestnávaní cudzincov,“ konštatoval Richter.

Niekoľko legislatívnych opatrení začalo platiť od 1. mája. Majú zabrániť špekulatívnemu správaniu pri zamestnávaní pracovníkov z tretích krajín a podporiť legálne zamestnávanie takýchto pracovníkov. Na jednej strane sa zjednodušia podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, a iba v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Na druhej strane bude musieť zamestnávateľ zabezpečiť ubytovanie aj vysielaným a sezónnym pracovníkom. „Takto zabezpečíme zamestnávateľom rýchlejší príchod pracovnej sily zo zahraničia a zároveň podporíme, aby sa dodržiavali zákony,“ dodal Richter.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanci #nelegálne zamestnávanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku