Sociálna poisťovňa: Servis pre absolventov stredných a vysokých škôl

25.06.2018 06:00
absolventi, práca, kariéra, zmestnanie
Absolvent školy študent totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie. Autor:

Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov a budúcich absolventov škôl, že po ukončení školy a zamestnania popri štúdiu im automaticky nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti. Podmienkou na priznanie tejto dávky je trvanie poistenia v nezamestnanosti najmenej dva roky, teda 730 dní, v posledných štyroch rokoch pred dňom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce.

Nárok na dávku v nezamestnanosti nie je samozrejmý

Absolvent školy študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) totiž nie je povinne poistený na sociálne poistenie. Keďže sám neplatí poistné na žiadny druh sociálneho poistenia (nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti) a neplatí ho za neho nikto, nemá ani nárok na žiadnu dávku zo Sociálnej poisťovne.

Žiak, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, má však možnosť od 16. roku veku dobrovoľne sa poistiť (viac na webovej stránke v časti Dobrovoľne poistená osoba – Balíky dobrovoľného poistenia). V takom prípade by po splnení ostatných podmienok (doba trvania poistenia, riadne a včas zaplatené poistné) mohol získať nárok na niektorú z dávok, teda aj dávky v nezamestnanosti. Na tento typ poistenia však nie je možné prihlásiť sa spätne.

Ak študent popri škole pracuje na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, získava postavenie zamestnanca s povinnosťou platiť poistné na nemocenské, dôchodkové poistenie, ale aj na poistenie v nezamestnanosti, ktorú zaňho plní zamestnávateľ. Na priznanie dávky v nezamestnanosti však musí spĺňať aj ostatné zákonom stanovené podmienky (byť evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a mať poistenie aspoň 730 dní počas štyroch rokov pred zaradením do tejto evidencie).

Ako treba postupovať voči Sociálnej poisťovni

Ak budúci absolventi stredných a vysokých škôl nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení svojho štúdia nemajú žiadne oznamovacie či iné povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

Ak absolvent zostane po ukončení strednej alebo vysokej školy nezamestnaný, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce, alebo nie. Počas štúdia ani po ukončení školy za študenta absolventa totiž nikto neplatí poistné na sociálne poistenie. Z tohto dôvodu nemá následne ani nárok na žiadne dávky zo Sociálnej poisťovne, čiže nevznikne mu bezprostredne po ukončení školy ani nárok na dávku v nezamestnanosti. Aby ju mohol získať, musel by sa ešte počas štúdia prihlásiť a platiť si dobrovoľné poistenie najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce (podmienky sú podrobne uvedené na webovej stránke v časti Dobrovoľne poistená osoba v záložke Kto môže využiť dobrovoľné poistenie).

Ak sa študent absolvent po ukončení školy zamestná ako zamestnanec (alebo dohodár), povinnosti za neho bude riešiť jeho zamestnávateľ – prihlási ho do registra Sociálnej poisťovne a bude za neho odvádzať aj poistné na sociálne poistenie.

Ak začne študent absolvent tento rok prvýkrát podnikať, poistné si bude platiť sám, ale až o rok – od 1. júla 2019, tak ako každý živnostník podľa dosiahnutých príjmov uvedených v daňovom priznaní za rok 2018 (informácie o odvodových povinnostiach nájdete v časti SZČO). Výšku poistného a údaje na identifikáciu platby mu pritom písomne oznámi Sociálna poisťovňa.

Viac o povinnostiach študenta sa dozviete aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Študent.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanie #študenti #Sociálna pooisťovňa #dávka v nezamestnanosti #absolventi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk