Povinnosti študentov voči Sociálnej poisťovni závisia od ich konkrétnej životnej situácie

24.06.2018 06:00
počítač, práca, brigáda, zamestnanec, študent,...
Ak študent začne po škole podnikať, nevznikajú mu hneď žiadne oznamovacie ani prihlasovacie povinnosti. Autor:

Ak študent skončí štúdium a stane sa nezamestnaným, nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti bez ohľadu na to, či sa zaeviduje na úrade práce alebo nie. Nikto za neho neplatí poistné na sociálne poistenie, ale súčasne nemá ani nárok na žiadne dávky. Takýto absolvent má možnosť prihlásiť sa na dobrovoľné sociálne poistenie.

Ak študent nastúpi priamo do zamestnania, tiež nemusí sám urobiť nič – povinnosti voči Sociálnej poisťovni za neho plní jeho zamestnávateľ (ten študenta prihlási do registra aj odvádza poistné z jeho vymeriavacieho základu/hrubého príjmu).

Ak si chce študent odkontrolovať, či ho zamestnávateľ skutočne na poistenie prihlásil, môže kontaktovať pobočku Sociálnej poisťovne v mieste registrácie zamestnávateľa, prípadne osobne, telefonicky či e-mailom informačno-poradenské centrum. Prihlásenie je z pohľadu zamestnanca najdôležitejšie, pretože ak je v Sociálnej poisťovni občan pri nástupe do zamestnania prihlásený, nárok na dávky mu môže vzniknúť bez ohľadu na to, či si zamestnávateľ plní odvodové povinnosti, alebo nie, zamestnanec je v tomto smere chránený.

Ak študent začne po škole podnikať, nevznikajú mu hneď žiadne oznamovacie ani prihlasovacie povinnosti. Povinnosť platiť poistné ako živnostníkovi mu môže vzniknúť až k 1. júlu budúceho kalendárneho roka, teda v roku 2019, ak bude jeho príjem z podnikania vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. O vzniku poistenia ho bude informovať Sociálna poisťovňa, prihlasovať sám sa teda nemusí ani platiť poistné. Dovtedy – ak chce – môže využiť inštitút dobrovoľného poistenia.

Ak študent odíde do zahraničia (pričom je jedno, za akým účelom, či za prácou, alebo len tak na „potulky svetom“), tiež nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti, ak nie je v Slovenskej republike už poistencom. Ak je prihlásený na dobrovoľné sociálne poistenie, odchodom do zahraničia mimo krajín EÚ mu toto poistenie nezaniká a stále je povinný ho platiť.

Tiež si treba dať pozor na to, že ak je na Slovensku prihlásený na dobrovoľné nemocenské poistenie alebo poistenie v nezamestnanosti, a začal by v zahraničí pracovať, teda mu tam vznikne povinné poistenie (ide o členské štáty EÚ, štáty Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska), tak vtedy sa mu dobrovoľné nemocenské poistenie a tiež poistenie v nezamestnanosti na Slovensku zo zákona prerušuje. Po návrate zo zahraničia mu potom dobrovoľné poistenie pokračuje bez podania prihlášky. Dobrovoľné dôchodkové poistenie aj v týchto prípadoch trvá, ak sa z neho poistenec sám neodhlási.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanie #študent #Sociálna poisťovňa #nezamestnanosť mladých
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk