Sú lepší šéfovia muži alebo ženy?

, 23.05.2018 06:00
žena, muži, práca, manažér
Muži na riadiacich pozíciách sú zväčša výborní pri potrebe rýchleho rozhodovania a ženy zase vedia zvážiť viac rizík. Autor:

Ženy šéfky sú empatické, niekedy zákerné. Muži zasa tvrdohlaví, ale zato pragmatickí. Typická šéfka a typický šéf neexistujú, v súboji o lepšieho manažéra však víťazia chlapi.

Človek na riadiacom poste by mal byť ľudský a komunikatívny. Viac ako polovica žien vidí najväčšie rozdiely medzi šéfkou a šéfom v korektnosti vzťahov so zamestnancami, v citlivosti a empatii. 36 % mužov pociťuje odlišnosti najmä v komunikácii, spôsobe riešenia problémov a v otvorenosti. „Spontánne odpovede respondentov boli odrazom rôznych skúseností s rôznymi nadriadenými a ukázali, že typická šéfka a typický šéf neexistujú. Kým jedni uvádzali, že ženy sú citlivejšie a tolerantnejšie, iní tvrdili, že chápavejší sú muži a prísnejšie ženy,“ prezrádza hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Prieskum Poštovej banky, ktorý realizovala spoločnosť 2muse na vzorke 860 respondentov, potvrdil, že stereotypné vnímanie žien ako tých, ktoré do veľkej miery podliehajú emóciám a mužov ako neosobných vedúcich je v praxi veľakrát vyvrátené. Takéto škatuľkovanie vychádza z mála pozorovaní a býva skreslené. Tí, ktorí zažili viacerých šéfov sa zhodli, že vlastnosti, ktoré by sme automaticky pripísali jednému pohlaviu, často bývajú typickou črtou práve toho druhého.

Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že muži na riadiacich pozíciách sú zväčša výborní pri potrebe rýchleho rozhodovania a ženy zase vedia zvážiť viac rizík. „Respondentov sme sa pýtali aj na najväčšie mínusy ich súčasných a bývalých manažérov. Svoje šéfky mnohí označili za zákerné, závistlivé, povýšenecké a neúprimné. Až 70 % opýtaných žien si myslí, že práve ,šéf v sukni‘ vytvára vo veľkej miere konflikty na pracovisku. Na druhej strane mužom šéfom podriadení vyčítali prílišnú tvrdohlavosť, uzavretosť, nedostatok empatie a osobného záujmu o svojich zamestnancov,“ konštatuje Žáčková. Až šesť z desiatich žien zazlieva mužom v riadiacej pozícií aj to, že ťažko akceptujú názor svojich podriadených kolegýň. Napriek tomu, v súboji pohlaví predsa len vedú muži, v čom sa zhodli obe strany. Sú vnímaní ako racionálni a pragmatickí nadriadení, ktorí riadiacu funkciu zvládajú lepšie.

Rozdiely medzi mužmi a ženami sú evidentné. Možno práve kvôli nim väčšina opýtaných preferuje zmiešaný pracovný kolektív a tvrdí, že na vedúcich postoch by malo byť vyvážené zastúpenie mužov a žien. Až 69 % pracujúcich Slovákov sa domnieva, že to prispieva k lepšej výkonnosti firiem. „V Poštovej banke síce pracuje viac žien, ale na riadiacich pozíciách je zastúpenie pohlaví 50 : 50. Vďaka tomu, aj vďaka rôznorodým osobnostným črtám, je vyvážene zastúpené racionálne rozhodovanie o finančných záležitostiach, produktových otázkach a citlivý prístup k zamestnancom aj ku klientom,“ dodáva Mária Marková, poverená riadením odboru ľudských zdrojov Poštovej banky.

Každý si ideálneho šéfa predstavujeme inak, dá sa však povedať že väčšina podriadených očakáva prirodzeného lídra s určitou dávkou charizmy a s výbornými komunikačnými zručnosťami. „Šéfa, ktorý vás vypočuje, dôveruje vám, zdieľa so svojimi ľuďmi úspechy aj neúspechy a v neposlednom rade sa vie včas rozhodnúť. Manažér by mal byť ľudský a zároveň dôsledný v riadení tímu, aby dosahoval stanovené výsledky a zabezpečil napredovanie firmy. Správny šéf zároveň musí vedieť nájsť primeranú hranicu medzi pracovným a súkromným životom, či už podriadených, alebo vlastným,“ dodáva Marková. Každé z pohlaví má iné predpoklady pre výkon svojej profesie, preto ani tak nezáleží na tom, či je šéf žena, alebo muž, ale najmä na tom, ako sa nadriadený stotožnil s oblasťou, v ktorej pracuje. Rozhodujúce sú aj jeho osobnostné predpoklady, schopnosti a skúsenosti s prácou s ľuďmi.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#šéfka #šéf #rodové rozdiely
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk