Český priemerný zárobok je 1180 eur, medián 1022 eur

02.04.2018 11:10

Mzdy v Česku podľa štatistík naďalej výrazne rastú. Napriek tomu 65 % zamestnancov poberá nižšiu ako priemernú mzdu, konštatuje internetový portál českých Hospodářskych novin.

Priemerný Čech mal mať vlani mzdu o 7 % vyššiu ako rok predtým a mala by presahovať 30 000 korún (1179,94 eura). Ale najnovšie údaje českého ministerstva práce za rok 2017 ukázali, že až 65 % zamestnancov malo nižšiu ako priemernú mzdu.

Takzvaný medián mesačnej mzdy sa pohybuje okolo úrovne 26 000 Kč (približne 1022 eur). Medián je presný stred, čo znamená, že polovica obyvateľov Česka mala v roku 2017 mzdu nižšiu ako 26 000 Kč a polovica vyššiu. V prípade zamestnancov platených štátom presiahol celkový medián 28 000 Kč. Súkromný sektor pritom zamestnáva okolo 3 miliónov ľudí, štát 600 000.

Najrýchlejšie sa vlani zárobky zvyšovali pracovníkom v službách a v predaji (až o 13 %). Napríklad v prípade predavačov nárast mediánu predstavoval zhruba 2000 Kč a v Prahe ich mzda presiahla 20.000 Kč, pričom priemer v celej republike bol 18 000 Kč.

Štatistiky tiež ukázali, že sa výrazne zvýšili aj mzdy v rezorte obrany, o 11 %. Medián platu najvyšších štátnych úradníkov v rezorte obrany dosiahol dokonca 103 000 Kč.

Ženám sa vlani mzdy zvýšili viac ako mužom. Rozdiel medzi odmeňovaním mužov a žien ale stále ostáva veľký, niekedy až 7000 Kč, a to hlavne v súkromnom sektore.

S vyšším dosiahnutým vzdelaním je vyššia aj celková mzda, ale u menej vzdelaných ľudí je rast miezd rýchlejší. V prípade vysokoškolákov však medián hrubej mesačnej mzdy prvýkrát presiahol 40 000 Kč. Naopak u ľudí bez maturity a ľudí s ukončeným základným vzdelaním dosahujú zárobky podpriemerné hodnoty.

V Česku pracujú desaťtisíce cudzincov, najviac je Slovákov, vyše 6O 000. Cudzinci zvyčajne dostávajú vyššie mzdy, Slováci o viac ako 2000 Kč. Viac dostávajú aj Rumuni, tých ale v Česku pracuje len zhruba 4000.

#Česko #mzda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk