Nezamestnaných bolo vlani 224-tisíc ľudí, zrátali štatistici

07.03.2018 09:40

V roku 2017 nezamestnanosť medziročne klesla o 15,8 % na 224 000 osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 1,6 percentuálneho bodu (p. b.) na 8,1 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Trend poklesu nezamestnanosti pokračoval počas celého roka 2017, oproti 4. štvrťroku 2016 sa jeho dynamika spomalila o 0,9 p. b. na 15,7 %. Počet nezamestnaných osôb podľa metodiky Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) sa vo 4. štvrťroku 2017 medziročne znížil o 39.600 na 212.800 osôb. Pokles nezamestnanosti sa prejavil viac u mužov (o 22.500) než u žien (o 17.200). Miera nezamestnanosti sa znížila o 1,4 p. b. na 7,7 %. Pokles bol u obidvoch pohlaví zhodný o 1,4 p. b., u mužov na 7,2 % a u žien na 8,4 %. V medzikvartálnom porovnaní (4. štvrťrok 2017 oproti 3. štvrťroku 2017) klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 11.000 (o 5 %) na 208.900 osôb.

Z hľadiska vekovej štruktúry najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných tvorili osoby vo veku 35 až 49 rokov s počtom 66.500 osôb a podielom 31,3 % na celkovej nezamestnanosti. Nezamestnanosť klesla vo všetkých vekových skupinách, s výnimkou kategórie 60 a viac ročných, v ktorej sa počet nezamestnaných zvýšil o 2000 osôb.

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 27,4 % z celkovej nezamestnanosti, medziročne sa ich podiel zvýšil o 3,9 p. b. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle (19,6 %), obchode (7,8 %) a v stavebníctve (5,7 %).

Najvyšší počet nezamestnaných bol v Prešovskom (49.300) a Košickom kraji (43.000). Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Nitrianskom o 34,7 % a Trenčianskom kraji o 33,3 %. Najvyššia regionálna miera nezamestnanosti (12,2 %) bola v Prešovskom kraji. Miera nezamestnanosti sa znížila vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Nitrianskom kraji (o 2,6 p. b.).

#nezamestnanosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk