Absolventom chýba prax, pomôcť môžu trainee programy

, 13.03.2018 06:00
absolventi, študenti, práca, kariéra
Prečo máme na Slovensku také veľké množstvo nezamestnaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním? Autor:

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl je dlhodobo pretrvávajúci problém, ktorý z roka na rok narastá. Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z decembra 2017 sa ukázalo, že až 2 201 úspešným absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia (z toho 69 % žien a 31 % mužov) sa nedarí nájsť si zamestnanie.

Najnovšie výsledky prieskumov na tému uplatnenia absolventov vysokých škôl potvrdili dlhodobejší trend – najhoršie sú na tom absolventi spoločenských vied, náuk a služieb. Tí tvoria až 1 370 (62,25 %) z celkového počtu. Absolventov technických vied a náuk je k mesiacu december 349, zvyšok nezamestnanosti je tvorený z absolventov ostatných oborov. Z územného hľadiska je najviac nezamestnaných absolventov (25,13 %) z Prešovského kra­ja.

Väčšina absolventov (54,98 %) si po ukončení štúdia hľadá prácu 7 až 9 mesiacov, no žiaľ, nie všetkým sa to podarí vo vyštudovanom odbore. Prečo je to tak? Zamestnávatelia najčastejšie narážajú na problém nedostatočnej kvalifikácie, praxe, ale aj absenciu snahy samotných absolventov o budovanie kariéry počas štúdia. Množstvo študentov totiž síce pracuje popri štúdiu, no často absolútne mimo svojho odboru.

Keďže absolventom VŠ chýba práca a, naopak, firmám zamestnanci, rozhodla sa spoločnosť Kaufland riešiť tento problém prostredníctvom svojho nového Trainee programu určeného práve týmto mladým ľuďom. „Výhodou nášho Trainee programu je, že ponúkame prácu aj absolventom, ktorí síce počas štúdia nadobudli teóriu, no chýba im potrebná prax. Počas jedného roka u nás získajú vybraní záujemcovia pod dohľadom odborníkov z rôznych oddelení prehľad o procesoch v rámci fungovania spoločnosti a stanú sa súčasťou nadnárodných projektov. Po zaučení (zapracovaní) prevezmú zodpovednosť za dôležité úlohy a projekty našej spoločnosti. Už na začiatku programu garantujeme prevzatie manažérskej pozície v oblasti, do ktorej sa prihlási. Program je veľmi intenzívny, a preto už pri výbere hľadáme kandidátov s výrazným potenciálom a výberový proces je niekoľkostupňový,“ hovorí Henrieta Hunčíková, vedúca oddelenia rozvoja zamestnancov.

Priebeh programu

Ako samotný program prebieha? Ide o ročný program, v ktorom sa absolvent učí od top manažérov spoločnosti, získa množstvo benefitov a po úspešnom konci ho bude čakať garantovaná manažérska pozícia vo vybranom sektore. Hlásiť sa môže do sekcií, ako je nákup, logistika, prevádzka či centrálne služby. Počas 12 mesiacov sa priamo v praxi naučí všetko, čo potrebuje pre úspešnú a dlhodobú kariéru v Kauflande. Získa praktické skúsenosti, ale aj odborné znalosti a manažérske zručnosti. Po ukončení programu bude mať komplexný prehľad o vybranej cieľovej oblasti, ako aj o oddeleniach, s ktorými bude úzko spolupracovať. Vo finále bude absolvent pripravený prevziať vybranú pracovnú pozíciu na manažérskej úrovni. Na to, aby sa mohol do programu prihlásiť, nemusí mať prax. Stačí, ak má svoj cieľ, víziu a po štúdiu nie je dlhšie ako 2 roky.

V rámci programu na každého absolventa čaká okrem jedinečnej príležitosti odštartovať vysnívanú kariéru vo vybranom odbore aj množstvo ďalších výhod. Medzi ne patrí napríklad spolupráca s top manažérmi, asistencia odborného mentora, rozvoj osobnosti a odborných zručností či garancia manažérskeho pracovného miesta. Samozrejmosťou je motivujúce mzdové ohodnotenie a benefity presne v takom rozsahu, ako ich majú ostatní zamestnanci. Pri nástupe do programu má absolvent štandardný pracovný vzťah na pracovnú zmluvu. Priebeh programu závisí od vybranej cieľovej oblasti. Základom je priebežná práca absolventa na vybranom projekte, ktorý je vybraný v spolupráci s manažérom, a následná prezentácia výsledkov pred vedením spoločnosti danej oblasti.

Skúsenosti z praxe

Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z decembra 2017 sa ukázalo, že až 2 201 absolventom vysokých škôl, ktorí úspešne ukončili II. stupeň vzdelania na vysokej škole, sa nedarí nájsť si zamestnanie. Zaujímavé je aj rozdelenie tohto počtu na odbory. Najhoršie sú na tom absolventi spoločenských vied, náuk a služieb. Tí tvoria až 1 370 zo spomenutého celkového počtu nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Absolventov technických vied a náuk je k mesiacu december až 349. Ostatná nezamestnanosť je tvorená z absolventov prírodných, poľnohospodársko-lesníckych, veterinárnych, farmaceutických, lekárskych, bezpečnostných, vojenských vied a náuk o umení.

Prečo však máme na Slovensku také veľké množstvo nezamestnaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním? Zamestnávatelia najčastejšie narážajú na problém, že čerstvo vyštudovaní ľudia majú nedostatočnú kvalifikáciu a v mnohých prípadoch takmer žiadnu prax. Nie je to však iba o univerzite, je to najmä o študentoch a ich nie vždy dostatočnej snahe zamestnať sa vo svojom odbore a budovať si kariéru vďaka poctivej práci a dlhodobej snahe. Na druhej strane, aj keď majú snahu, nemajú veľa možností, ako sa uplatniť.

Trainee program je spôsob, ako získať praktické skúsenosti a osobne spoznať kariérne možnosti, ktoré firma ponúka. Spoločnosť Kaufland ponúka čerstvým absolventom vysokých škôl vďaka tomuto programu možnosť vybudovať si kariéru vo veľkej medzinárodnej spoločnosti. Prvý nábor absolventov bol už 1. 1. 2018, ďalšie nábory budú každé 3 mesiace. Ide o ročný Trainee program, v ktorom sa bude absolvent učiť od top manažérov spoločnosti, získa množstvo benefitov a po úspešnom konci ho bude čakať garantovaná manažérska pozícia. Počas tohto roka bude mať rovnaké benefity, podmienky a plat ako ostatní zamestnanci spoločnosti. Na to, aby sa mohol do programu prihlásiť, nemusí mať prax, stačí, ak má svoj cieľ a víziu.

Pozície v programe sú vhodné pre absolventov, ktorí ukončili II. stupeň vysokej školy a od ich ukončenia štúdia uplynuli maximálne 2 roky. Ďalšou podmienkou je anglický alebo nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni (min. B2). Potom už len stačí správna dávka obchodného myslenia, záujem o prácu s ľuďmi a vzťah k maloobchodu. Pre mladých angažovaných ľudí, ktorí sú flexibilní a ochotní cestovať, orientujú sa na výkon a tímovú prácu, majú presvedčivé vystupovanie a dobré komunikačné schopnosti, je to doslova práca snov. V rámci programu čaká každého absolventa spolupráca s TOP manažérmi spoločnosti, asistencia odborného mentora, motivujúce mzdové ohodnotenie a benefity presne v takom rozsahu, ako ich majú ostatní zamestnanci spoločnosti, intenzívny rozvoj osobnosti, manažérskych a odborných zručností, jedinečná príležitosť na odštartovanie vysnívanej kariéry vo vybranom odbore, garancia manažérskeho pracovného miesta po úspešnom absolvovaní programu.

Absolvent si môže vybrať prácu v jednej z nasledujúcich hlavných oblastí:

Centrálne služby: táto oblasť má na starosti vyhľadávanie vhodných lokalít pre obchodné domy Kauflandu, plánovanie a realizáciu výstavby, zariaďovanie obchodných domov, ich údržbu, modernizáciu, ale aj prenájom a správu všetkých nehnuteľností spoločnosti v rámci Slovenska. Miestom výkonu práce je Bratislava + ostatné filiálky po celom Slovensku.

Nákup: centrálny nákup spoločnosti zabezpečuje atraktívny sortiment všetkých obchodných domov. Každodennou výzvou a motiváciou angažovaných zamestnancov tohto oddelenia je kvalita a čerstvosť za špičkové ceny. Miestom výkonu práce je Bratislava.

Prevádzka: zamestnanci v prevádzkach jednotlivých obchodných domov sa prostredníctvom moderných systémov na riadenie systémov denne starajú o to, aby sa k zákazníkom dostala tá správna kvalita a čerstvosť. Prioritou takejto pozície je najmä prívetivé správanie k zákazníkovi. Miestom výkonu práce sú v tomto prípade všetky filiálky po Slovensku.

Logistika: moderné logisticko-distribučné centrum spoločnosti je prepojením medzi nákupom a predajom. Zákazníci sa tak môžu vďaka výkonným logistickým procesom, najmodernejším technológiám a silnému tímu ľudí každý deň spoľahnúť na to, že sa k nim dostane čerstvá a rozmanitá ponuka produktov. Miestom výkonu práce je distribučné centrum v meste Ilava.

Skúsenosti z minulých rokov

Predošlý program Kaufland Potential Campus (KPC), ktorý trval 2 roky, bol taktiež určený absolventom VŠ. Rozdiel oproti súčasnému programu však bol, že uchádzači nemuseli mať jasnú predstavu o tom, v ktorej oblasti by chceli zastávať vedúcu pozíciu. Počas toho, ako u nás pracovali na rôznych projektoch, si postupne s pomocou svojich nadriadených vyberali oblasť, ktorá bude ich konečným miestom výkonu vedúcej pozície. Práve tieto kritériá najviac odlišujú KPC od nového Trainee programu. Ten je značne cielenejší, intenzívnejší a kratší. Účastníci si už na úplnom začiatku vyberajú konkrétnu oblasť, ktorej by sa chceli venovať. Absolventi prvého ročníka KPC už rok zastávajú manažérske pozície. S odstupom času sme sa ich spýtali, ako vnímajú svoju účasť v programe. Jedným z prvých absolventov bol Filip, ktorý hodnotí svoj rok takto: „Po absolvovaní programu som mal celkom dobrú predstavu o tom, ako fungujú jednotlivé oddelenia a tiež o tom, na ktorom z nich si viem predstaviť svoju pracovnú budúcnosť. Po absolvovaní programu sme všetci začali pracovať presne v tých oddeleniach, v ktorých sme aj reálne chceli.“ Ďalším z absolventov bol David. „KPC pre mňa predstavoval skvelú príležitosť, ako naštartovať kariéru v úspešnej medzinárodnej firme pod vedením skúsených manažérov. Prácou v kľúčových oblastiach spoločnosti som zistil, ako vplývajú jednotlivé oddelenia na úspech firmy, ako aj to, kde viem najlepšie rozvinúť svoje schopnosti a potenciál. Neoceniteľnou súčasťou programu bol určite mentor, ktorý mi svojimi radami a skúsenosťami pomáhal profesionálne a osobnostne rásť,“ tvrdí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#profesia #zamestnanie #Práca a kariéra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku