Aký minimálny plat musíte dostať v závislosti od náročnosti práce

, 13.01.2018 06:00
muž, kariéra, práca
Minimálne mzdové nároky sú násobkami minimálnej mzdy, ktoré vám musí zamestnávateľ vyplatiť v závislosti od náročnosti vami vykonávanej práce. Autor:

Minmálna mzda vzrastie o 45 eur. V minulom roku bola mesačná minimálna mzda na úrovni 435 eur, čo znamená, že minimálna hodinová mzda dosahovala 2,50 eura. Od januára vzrastie na 480 eur, čo je 2,759 eura za hodinu.

Aj keď sa väčšinou hovorí len o jednej minimálnej mzde, Zákonník práce stanovuje aj minimálne mzdové nároky. Ide o násobky minimálnej mzdy, ktoré vám musí zamestnávateľ vyplatiť v závislosti od náročnosti vami vykonávanej práce. V praxi to znamená, že čím má niekto vyššiu zodpovednosť, tým je aj vyšší plat, ktorý mu Zákonník práce garantuje.

Stupeň 1:

1-násobok minimálnej mzdy – 480 eur

Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Stupeň 2:

1,2-násobok minimálnej mzdy – 576 eur

Pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskospráv­nych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov.

Stupeň 3:

1,4-násobok minimálnej mzdy – 672 eur

Tretí stupeň náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné ško­dy.

Stupeň 4:

1,6-násobok minimálnej mzdy – 768 eur

Do štvrtého stupňa patria práce, ktoré charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb.

Stupeň 5:

1,8-násobok minimálnej mzdy – 864 eur

V piatom stupni sú zaradené zamestnania, ktoré charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia.

Stupeň 6:

2-násobok minimálnej mzdy – 960 eur

Najvyššie minimálne mzdové nároky majú zamestnania, ktoré charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Zdroj: Zákonník práce

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Práca a kariéra #minimálna mzda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk