Aké zmluvy môže uzatvoriť brigádnik

, 08.12.2017 06:00
čašníčka, kaviareň, brigáda
Na uzavretie akejkoľvek dohody, musí mať brigádnik ukončenú povinnú školskú dochádzku. Autor:

Brigádnik do 18 rokov nemôže uzatvárať zmluvu na hlavný pracovný pomer, môže si privyrobiť mimo pracovného pomeru takto: môže uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov a dohodu o vykonaní práce.

Na uzavretie ktorejkoľvek dohody musí mať brigádnik viac ako 15 rokov a ukončenú povinnú školskú dochádzku. Podmienkou je, že musia byť písomné, inak sú neplatné. Aby bola dohoda platná, musí obsahovať minimálne dohodnutú odmenu za prácu, druh práce, predpokladaný časový rozsah práce a obsah práce. Dohody sa nesmú uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany autorského zákona.

Dohoda o vykonaní práce

 • pre predpokladaný rozsah práce, ktorý nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku, uzatvárate dohodu o vykonaní práce,
 • dohodu o vykonaní práce môžete so zamestnávateľ uzatvoriť, ak ste fyzická osoba,
 • predpokladaný rozsah práce na túto dohodu nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku,
 • dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná,
 • dohoda sa uzatvára vždy na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov,
 • v dohode musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy,
 • dohoda sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.

Dohoda o pracovnej činnosti

 • na pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne uzatvárate dohodu o pracovnej činnosti,
 • na základe tejto dohody môžete vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne,
 • dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná,
 • v dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
 • dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov,
 • jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať brigádnikovi.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

 • dohodu môže s vami uzatvoriť zamestnávateľ, ak ste žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili ste ešte 26 rokov,
 • prácu na takúto dohodu môžete robiť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite 26 rokov,
 • môžete vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom sa priemer posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená,
 • dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná,
 • v dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
 • jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ povinný vydať,
 • dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov,
 • jej neoddeliteľnou súčasťou je potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Práca a kariéra #brigáda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk