Firmy plánujú budúci rok zvyšovať základné mzdy o 3,4 %

26.10.2017 14:52

Firmy na Slovensku plánujú v budúcom roku zvyšovať základné mzdy o 3,4 %. Vyplýva to z platovej štúdie PayWell 2017, ktorú zrealizovala spoločnosť PwC.

Plánované zvýšenie základných miezd v budúcom roku je pod úrovňou plánu na tento rok. V tomto roku totiž firmy plánovali zvýšiť mzdy o 3,5 %, avšak nakoniec mzdy stúpli o 3,9 %. Dynamický rast v sektore výroby podľa spoločnosti PwC dokumentuje aj vývoj mzdy na pozícii výrobný pracovník. „Priemerný celkový príjem medziročne vzrástol o 9,5 %, v porovnaní s nárastom 5,3 % medzi rokmi 2015 a 2016,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Firmy podľa spoločnosti PwC vo zvýšenej miere zameriavajú svoju pozornosť na revíziu svojich odmeňovacích systémov vzhľadom na ohlásený príchod viacerých investorov, najmä v sektore výroby. Ich prioritou je udržať si konkurencieschop­nosť svojho odmeňovania a nielen udržať si svojich zamestnancov, ale aj získať nových. „Najmä na západnom Slovensku, kde je pomerne nízka nezamestnanosť a nedostatok voľnej kvalifikovanej sily, stoja zamestnávatelia pred novými výzvami práve v oblasti ľudských zdrojov,“ uviedla firma PwC.

V máji 2016 až apríli 2017 dosahovali náklady vynaložené na zamestnanecké výhody v priemere na jedného zamestnanca 794 eur ročne. Na tejto úrovni sa nachádzali aj v predošlom roku, teda v máji 2015 až apríli 2016. „Na základe prieskumu však vieme, že sa spoločnosti v rámci aktuálneho rozpočtu na benefity zameriavajú na efektívne využitie týchto prostriedkov,“ tvrdí spoločnosť PwC. Takmer štvrtina firiem plánuje zavedenie nových zamestnaneckých výhod, ktoré v súčasnosti neponúka. Najviac z nich chce zaviesť systém voliteľných zamestnaneckých výhod (cafeteria), podporiť cestovanie, šport a kultúru a doplnkové dôchodkové sporenie.

Medzi najčastejšie poskytovanými benefitmi na Slovensku pritom dominuje dotácia stravovania nad rámec zákona, podpora a organizovanie spoločenských, kultúrnych alebo športových akcií, príspevky na poistenie a sporenie vrátane doplnkového dôchodkového sporenia, dovolenka a dni pracovného voľna navyše, či poskytovanie vzdelávania, ktoré priamo nesúvisí s rozvíjaním oblasti potrebnej na výkon práce. Do popredia sa dostáva aj zabezpečenie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti a podpora zamestnancov na materskej, či rodičovskej dovolenke. V rámci starostlivosti o deti zamestnancov ide väčšinou o organizovanie podujatí zameraných na rodiny a deti, prípadne o príspevky na tábory a rekreačné pobyty. Vlastnú materskú školu prevádzkuje len 6,5 % účastníkov prieskumu.

PayWell je platová štúdia a nástroj na plánovanie odmeňovania a poskytuje aktuálny prehľad o situácii odmeňovania na slovenskom trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Na Slovensku PayWell už 25 rokov realizuje oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje PwC. Podkladom pre vyhodnotenie platových údajov a informácií z oblasti politiky odmeňovania, sociálnej politiky a zamestnaneckých výhod v roku 2017 sú údaje vychádzajúce z rozsiahlej vzorky dát poskytnutých celkom 300 spoločnosťami reprezentujúcich 17 sektorov.

#mzda #PwC
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk