5 opatrení, ktoré pomôžu zredukovať stres na pracovisku

, 10.08.2017 06:00
práca, stres, zamestnanie
Zamestnanci, ktorí nemajú stres spojený s vykonávaním svojej profesie, sú v menšine. Autor:

So stresom na pracovisku sa musí pravidelne stretávať väčšina zamestnancov a mnohým z nich výrazne zasahuje do schopnosti plnohodnotne oddychovať. Zamestnávatelia si v súčasnosti lámu hlavu nad tým, ako efektívne nastaviť pracovné podmienky a procesy tak, aby sa práca v ich spoločnosti stala trvalo udržateľná bez zvyšovania fluktuácie.

Zamestnanci, ktorí nemajú stres spojený s vykonávaním svojej profesie, sú v menšine. Niekedy je stres produktívny a vie človeka v práci stimulovať k lepším výkonom, ale dlhodobá stresová záťaž je často spojená s negatívnymi pocitmi a sprevádza ju tiež znížená produktivita a angažovanosť, keďže až 15 % zamestnancov na sebe pozoruje príznaky „burn-out syndrómu". Ukázal to aj medzinárodný prieskum Stress in the Workplace v 11 európskych krajinách na vzorke 58 508 zamestnan­cov, ktorý uskutočnil medzinárodný portál Paylab.com. Sústredil sa na skúmanie najzávažnejších stresových vplyvov a ich prepojenie so spánkom.

1. Priestor na nerušenú prácu

Ľudia na pracovisku sa podľa štúdie Paylab najviac sťažujú na pretlak povinností a pracovných úloh (až 25 % všetkých respondentov a tretina manažérov). Nepretržitý nával nových telefonátov, e-mailov, taskov, deadlinov, messangerových správ a narýchlo zvolaných meetingov dodáva celému pracovnému tempu zmätočný a poplašený chod. Miera sústredenia klesá počtom prerušení, ktoré odvádzajú pozornosť od riešenia dôležitých úloh. Preto je potrebné vymyslieť vo firme efektívny spôsob fungovania a redukovať rušivé vplyvy na minimum. Je preto vhodné, aby si každé oddelenie vo firme vytýčilo presne ohraničený čas takzvaných interných úradných hodín počas pracovného dňa, keď sú otvorení pre komunikáciu s inými oddeleniami. Rovnako dôležitý je aj presne ohraničený čas vyhradený na sústredenú prácu, kde majú zamestnanci možnosť byť aspoň na 100 minút pre ostatných „nedostupní", aby sa mohli bez zbytočného rozptyľovania naplno venovať plneniu úloh. Tieto „interné" pravidlá by sa mali vo firme rešpektovať, čo napomôže k efektívnejšiemu plánovaniu meetingov a komunikácie.

2. Priority a úlohy

Nával práce a pracovných úloh niekedy navodzuje v hlavách zamestnancov chaos a časový stres. S náporom práce do veľkej miery súvisia aj nadčasy, ktoré v prieskume Paylabu označilo za závažný problém až 16 percent zamestnancov. Ďalšími stresujúcimi faktormi je nezvládanie pracovných úloh (10 %), vysoké očakávania a nároky nadriadeného (9 %) a nároky a očakávania klientov (9 %). Manažéri by preto mali na pravidelných meetingoch vytyčovať svojim podriadeným priority vzhľadom na dôležitosť a urgenciu jednotlivých taskov. Niekedy je jednoducho nutné neviazať svoje zdroje energie na úlohy, ktoré môžu počkať, prípadne sa dajú zvládnuť rozložením síl. Pravidelné prioritizovanie úloh podporuje lepšiu koordináciu a organizáciu práce.

3. Podpora pracovníka

Čím je človek na pracovisku izolovanejší, tým citlivejší je na stres a jeho následky. Izolácia vyvoláva v človeku oveľa väčšie obavy zo zlyhania. Je preto dôležité, aby pracovník necítil pri vykonávaní práce samotu a bezradnosť, ale aby mal priestor poradiť sa a socializovať s inými ľuďmi na pracovisku. Dôležité je mať pocit prijatia a podpory, že nekopem len sám za seba, ale že za mnou stoja a podporujú ma aj ostatní zamestnanci, keďže nám vlastne ide o spoločné dobro firmy. Aj keď zamestnanec spraví chybu, je dôležité, aby necítil iba perzekúciu, ale aj podporu a pomoc podobné chyby v budúcnosti neopakovať. Vhodné formy interakcie sú v tomto bode rôzne tímové workshopy, ktoré by mali odľahčenou formou podporovať komunikáciu na pracovisku. Táto iniciatíva je tiež vhodným receptom na zlepšovanie napätých vzťahov na pracovisku, ktoré trápia až 9 % zamestnancov.

4. Odmeňovanie a benefity

Druhou najväčšou stresovou záležitosťou, ktorá zamestnancom nedá spávať, je nedostatok peňazí a finančné problémy prameniace z nízkych zárobkov, ktoré nestačia pokrývať životné náklady. Tento aspekt označila za kľúčový stresový faktor až štvrtina respondentov. Spoločnosti by mali na pravidelnej báze prehodnocovať platy zamestnancov na základe trhovej hodnoty ich pracovnej pozície. Paylab disponuje dátami o trhovej cene jednotlivých pracovných pozícii a trendoch v oblasti finančných a nefinančných benefitov, ktoré sú s danou profesiou spájané. Pre firmy pripravuje analýzy na základe aktuálnych dát za prijateľné ceny.

5. Podpora vyváženosti

Až 16 % zamestnancov sa v prieskume vyslovilo, že má málo voľna a 12 % cíti, že im práca výrazne zasahuje do súkromia. Je preto dobré zlepšiť proces plánovania dovoleniek a následne plánovanie ich vykrývania, aby zamestnanci mali priestor na seba a svoje záujmy. Zamestnávateľ by mal podporovať plnohodnotné trávenie voľného času s najbližšími a rešpektovať priestor na dovolenku. Keď má zamestnanec plánované voľno, je taktné ho neotravovať zbytočnými telefonátmi, správami a nesprevádzať celý proces negatívnymi reakciami, že jeho neprítomnosť na pracovisku sa ťažko zvláda a neblaho ovplyvňuje ostatných kolegov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanie #stres #Práca a kariéra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk