Absolventi očakávajú vyššie platy

, 08.08.2017 06:00
absolventi, plat, študenti, práca
„Najdrahších“ absolventov na trhu práce má Slovenská technická univerzita. Autor:

Firmy potrebujú zamestnancov stále viac, reakcie na ich pracovné ponuky však ustavične klesajú. Uchádzačov na trhu práce je totiž čoraz menej. Aj z tohto dôvodu môžeme vnímať čoraz väčší dopyt po absolventoch.

Tí si podľa údajov portálu Profesia.sk túto situáciu uvedomujú a ich mzdové očakávania minulý rok rástli rýchlejšie ako v predošlých obdobiach.

Vlani skončilo slovenské vysoké školy približne 43-tisíc absolventov. Ich priemerný očakávaný plat uvádzaný v životopisoch na portáli Profesia.sk bol vo výške 957 eur v hrubom. Oproti roku 2015 ide o nárast mzdových požiadaviek o 17 eur. Ukazuje sa preto, že čerství absolventi si uvedomujú svoju zvyšujúcu sa hodnotu na trhu práce. Ak totiž tento nárast porovnáme s medziročným rozdielom medzi obdobím 2015 a 2014, ide o takmer dvojnásobné zvýšenie. V roku 2015 totiž narástol očakávaný plat o 9 eur. Očakávaná hrubá mzda absolventov v roku 2014 totiž priemerne predstavovala 926 eur.

„Absolventi si uvedomujú, že v súčasnej situácii si môžu pýtať vyšší plat, ako v minulosti. Samozrejme, treba podotknúť, že táto situácia sa netýka iba absolventov, ale aj ostatných uchádzačov. Počet reakcií na pracovné inzeráty sa stále znižuje, a to skutočne robí veľký tlak na výšku miezd. Zamestnanci a uchádzači o prácu sú tak momentálne oproti zamestnávateľom vo výhodnejšej vyjednávacej situácii,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová.

„Najdrahších“ absolventov na trhu práce má Slovenská technická univerzita. Čerství doštudovaní technici očakávajú na svojej výplatnej páske priemerne 1 092 eur v hrubom. Platové očakávania nad 1 000 eur majú okrem nich aj absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave. Okrem spomínaných dvoch univerzít majú nadpriemerné požiadavky aj uchádzači z Univerzity Komenského a zo Žilinskej univerzity.

Najvyššie platové očakávania majú absolventi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Ich predstava o hrubej mzde bola až o 379 eur vyššia, ako bol priemer absolventského očakávaného platu na Slovensku. Očakávania troch fakúlt sú v súčasnosti vyššie, ako je priemerný plat vysokoškolsky vzdelaného človeka. Ten je na úrovni 1 187 eur v hrubom.

Medzi absolventmi s najnižšími očakávaniami sú najmä absolventi pedagogiky. Ich platové predstavy sú dokonca nižšie, ako je priemerný plat stredoškolsky vzdelaného človeka s maturitou. Ten je na úrovni 846 eur v hrubom. Ani jedna z fakúlt s absolventmi s najnižšími platovými očakávaniami sa nenachádza v hlavnom meste. Ide o univerzity z Košíc, Prešova, Komárna, Nitry a Trnavy.

Spomedzi absolventov, ktorí minulý rok uverejnili svoj životopis a hľadali prácu na portáli Profesia.sk, sa ukázalo, že nie každý má záujem o prácu vo svojom odbore. Absolventi pedagogiky, prírodných vied, filozofie, spoločenských vied a športu sa tak najčastejšie uchádzali o prácu administratívneho pracovníka. Ani jedna skupina absolventov týchto odvetví nemala v najčastejších reakciách na ponuku práce žiadne povolanie, ktoré by súviselo s tým, čo vyštudovali. Opakom sú absolventi informatiky, strojárstva a práva, ktorí si na pracovnom portáli Profesia.sk hľadajú najčastejšie prácu najmä vo svojom odbore.

Platové očakávania absolventov sa na niektorých pozíciách líšia od všeobecných očakávaní. Platí to najmä pri administratívnych pozíciách ako administratívny pracovník, asistent či sekretárka. Napriek tomu, že absolventi vo väčšine prípadov nemajú veľké pracovné skúsenosti, ich platové očakávania sú na týchto pozíciách vyššie, ako sú všeobecné mzdové požiadavky uchádzačov o prácu.

Verejné školy s najvyššími platovými očakávaniami absolventov v eurách

Slovenská technická univerzita 1 092
Ekonomická univerzita 1 001
Univerzita Komenského 993
Žilinská univerzita 980
priemerný očakávaný plat VŠ absolventa 957
Technická univerzita v Košiciach 950
Univerzita sv. Cyrila a Metoda 939
Slovenská poľnohospodárska univerzita 929
Univerzita Mateja Bela 910
Technická univerzita vo Zvolene 900
Univerzita Konštantína Filozofa 856

Absolventi s najvyššími platovými očakávaniami v eurách

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 1 336
Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 1 283
Fakulta elektroniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 1 242
Priemerný plat VŠ vzdelaného človeka 1 187
Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity 1 148
Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity 1 130
Fakulta manažmentu Univerzity Komenského 1 129
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity Košice 1 099
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzita 1 075
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského 1 071
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity 1 070
Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity 1 060
Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity 1 053
Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 1 045
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity 1 013
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 1 017

Absolventi s najnižšími platovými očakávaniami v eurách

Priemerný plat SŠ vzdelaného človeka s maturitou v eurách
Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika 731
Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity 727
Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho 698
Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa 668
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity 667

Absolventi, ktorí sa najčastejšie hlásia na iné pozície, ako študovali

Najvyhľadávanejšie pozície:

 • administratívny pracovník
 • asistent
 • odborný predajca
 • obchodný zástupca
 • predavač

Filozofia

 • admistratívny pracovník
 • asistent
 • odborný predajca
 • predavač
 • telefonický operátor

Spoločenské vedy

 • adminstratívny pracovník
 • asistent
 • office manager
 • obchodný zástupca
 • odborný predajca

Prírodné vedy

 • admistratívny pracovník
 • asistent
 • predavač
 • odborný predajca
 • obchodný zástupca

Šport

 • administratívny pracovník
 • obchodný zástupca
 • odborný predajca
 • asistent
 • office manager

Pedagogika

 • admistratívny pracovník
 • asistent
 • predavač
 • odborný predajca
 • obchodný zástupca

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracovné miesta #Práca a kariéra #platy #absolventi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk