O bezpečnosti práce ľudia veľa nevedia

, 30.05.2017 06:00
žena, bezpečnosť, stres, strach
Ilustračné foto. Autor:

Na Slovensku stále pretrváva nízke právne vedomie vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Slováci podceňujú riziká poškodenia zdravia, sú ochotní riešiť pracovné úlohy aj na jeho úkor. Preventívnymi opatreniami by pritom predišli poškodeniu svojho zdravia.

Zamestnancov školili o BOZP, požiarnej ochrane či pracovnej zdravotnej službe ešte donedávna osobne školitelia. „S neustále rastúcim pokrokom sa zmenila aj forma školení povinných zákonných kurzov. Pre vybrané kategórie zamestnancov je možné absolvovať školenia formou e-learningu,“ hovorí Peter Paška, zakladateľ e-learningovej platformy Edumio.sk pre zákonné i rozvojové vzdelávanie. Kým e-learning je dnes už bežný vo veľkých korporáciách, tento projekt umožňuje túto formu vzdelávania aj v úplne malých či stredne veľkých firmách za finančne oveľa výhodnejších podmienok. „Umožňujeme podnikateľom zastrešiť celú agendu povinných zákonných školení pod jednu strechu a zároveň zabezpečujeme pre firmy potrebnú dokumentáciu, ako aj osobné obhliadky pracoviska,“ vymenúva Paška.

Zabezpečovať BOZP musia všetci zamestnávatelia. Ako uvádza rezort práce, ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb. Tieto povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov primerane vo svojej činnosti plnia aj podnikajúce fyzické osoby živnostníci.

Na celom svete zostávajú choroby z povolania jednou z hlavných príčin úmrtí súvisiacich s pracoviskom. Podľa odhadov odborníkov z Medzinárodnej organizácie práce zomrie každý rok na pracoviskách 2,3 milióna mužov a žien, čo v prepočte predstavuje 6 300 ľudí denne. Navyše, je hlásených okolo 160 miliónov nových prípadov chorôb z povolania a vyše 300 miliónov ľudí sa stane obeťou pracovného úrazu bez smrteľného následku.

Bezpečné a zdraviu prospešné musia byť všetky prvky pracovného procesu, najmä: pracovné podmienky, budovy, komunikácie, stroje a iné technické zariadenia, a pracovné postupy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zdravie #zamestnanci #Práca a kariéra #bezpečnosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk