Dá sa preniesť dávka v nezamestnanosti do zahraničia?

, 24.03.2017 07:00
penazenka, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Vo všeobecnosti platí, že ak poberáte dávky v nezamestnanosti, musíte sa zdržiavať v krajine, v ktorej sú vám dávky vyplácané. Za istých podmienok však môžete odísť do inej krajiny EÚ, a skúsiť si nájsť prácu tam, pričom budete naďalej poberať dávky v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

V zahraničí môžete poberať dávku v nezamestnanosti vyplácanú krajinou, v ktorej ste naposledy pracovali, aspoň 3 mesiace. Predĺženie tejto lehoty až na 6 mesiacov závisí od inštitúcie v krajine, ktorá vám dávku vypláca.

Je to možné len v prípade, že ste:

 • úplne nezamestnaný (nie čiastočne alebo prerušovane) a máte nárok na dávky v nezamestnanosti v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.

Pred odchodom do inej krajiny musíte:

 • byť aspoň 4 týždne registrovaný ako nezamestnaný uchádzač o zamestnanie v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným (výnimky sú možné)
 • podať na pracovnom úrade žiadosť o povolenie exportu dávok v nezamestnanosti — formulár U2 ( bývalý formulár E 303).
 • toto povolenie platí len pre jednu krajinu. Ak chcete, aby boli vaše dávky v nezamestnanosti exportované do ďalšej krajiny, musíte podať novú žiadosť. Informujte sa na miestom pracovnom úrade, či budete musieť požiadať o nové povolenie vo vašej domovskej krajine, alebo si ho môžete vybaviť na diaľku.

Po príchode do novej krajiny je potrebné:

 • zaregistrovať sa ako uchádzač o zamestnanie na miestnom úrade práce do 7 dní odo dňa, keď ste prestali byť k dispozícii pre úrad práce v krajine, z ktorej ste odišli
 • pri registrácii vyplniť formulár U2 (bývalý formulár E303)
 • umožniť orgánom novej krajiny akékoľvek kontroly týkajúce sa žiadateľov o dávky v nezamestnanosti (ako keby vám dávky v nezamestnanosti vyplácala nová krajina).
 • odporúčame vám, aby ste si zistili, aké sú v novej krajine práva a povinnosti uchádzačov o zamestnanie. Môžu byť veľmi odlišné v porovnaní s právami a povinnosťami v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.
 • dávky v nezamestnanosti vám budú vyplácané v tej istej výške ako predtým, priamo na váš bankový účet v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.
 • aby ste nestratili nárok na dávky v nezamestnanosti, mali by ste sa vrátiť do krajiny, z ktorej sú dávky vyplácané, najneskôr v deň, keď sa váš nárok na dávky končí.

Pobyt v zahraničí dlhší ako 3 mesiace

 • ak chcete v zahraničí zostať dlhšie ako 3 mesiace, musíte podať žiadosť o predĺženie tohto obdobia (vrátane udania dôvodov) na pracovnom úrade v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným. Dôležité je dokázať, že v hostiteľskej krajine máte reálnu príležitosť zamestnať sa. V opačnom prípade môže byť vaša žiadosť o predĺženie 3-mesačnej lehoty zamietnutá. O predĺženie požiadajte čo najskôr. Musíte tak urobiť pred uplynutím pôvodnej 3-mesačnej lehoty.

Zdroj:.europa.eu

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanie #práca v zahraničí #Práca a kariéra #dávka v nezamestnanosti
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk