Kde chýbajú na Slovensku kvalifikovaní zamestnanci?

, 22.02.2017 06:00
práca, kariéra, mechanik
Ilustračné foto. Autor:

Trh práce sa mení a väčšina spoločností je už pripravená na nové investície. S nimi ide ruka v ruke aj potreba zamestnávať nových ľudí. Odvetvia IT, zdieľaných služieb či automobilový priemysel sú na Slovensku hlavnou hnacou silou a inak to nebude ani v tomto roku.

„Najväčšou výzvou pre nás, ako aj celý región, bude zabezpečiť plynulý príchod nového investora v automobilovom priemysle. S jeho činnosťou sa zvýši aj dopyt po službách regionálnych subdodávateľov, zabezpečení plynulej infraštruktúry a to, samozrejme, ovplyvní aj dopyt po kvalifikovaných zamestnancoch,“ hovorí Sergio Duarte, generálny riaditeľ Adecco Slovakia.

A práve tu môže nastať problém. Máme na Slovensku dostatok kvalifikovaných zamestnancov? Zamestnávatelia už dlhšie tvrdia, že nie. Chýbajú prevažne pracovníci s odbornými zručnosťami s elektrotechnickým alebo technickým zameraním. Druhou skupinou sú špecificky zamerané pracovné pozície z oblasti IT či strojníctva spolu s požiadavkou na aktívnu znalosť cudzieho jazyka. Ďalšou kritickou skupinou je robotnícka trieda. „Dopyt po týchto pracovníkoch je veľký, no mladá generácia záujem o tieto práce, aj s výhľadom na kariérny rast, nemá. Hoci je na úradoch práce stále veľa nezamestnaných, mnoho z nich nespĺňa ani základné požiadavky na výkon týchto činností, ako sú pracovné návyky, stredoškolské vzdelanie, zdravotný stav a podobne,“ hovorí Katarína Barabasová z Adecco Slovakia.

Ideálne by bolo, ak by mali zamestnávatelia možnosť prijímať už plne kvalifikovaných ľudí. Keďže je ich nedostatok, v snahe zabezpečiť si kvalitných pracovníkov spúšťajú zamestnávatelia duálne akadémie či rekvalifikačné kurzy. Zamestnávatelia sa aj v tomto roku budú snažiť zlepšovať pracovné prostredie a pravdepodobne dôjde aj k zvýšeniu platového ohodnotenia, aby si kvalifikovaných zamestnancov udržali.

Keď nemáme dostatok kvalifikovaných ľudí u nás, do úvahy pripadá obsadiť pracovné miesta cudzincami. Slovenská legislatíva sa samozrejme nebráni príchodu cudzincov z krajín EÚ, zložitejšie je to v prípade obyvateľov z tretích krajín. „Naša legislatíva neposkytuje jednotné stanovisko, na základe ktorého by bolo celoplošne možné zo strany zamestnávateľov žiadať o pracovné povolenia, s jasnými podmienkami ich udelenia či kvótami. Udeľujú sa výnimky na základe žiadostí väčších investorov a vytvárajú sa krátkodobé turnusové scenáre, ktoré nepotrebujú riešiť otázku pracovných povolení. To však rozhodne neprispieva k serióznosti nášho trhu z etického hľadiska,“ vysvetľuje Barabasová.

Zamestnávanie zahraničných pracovníkov by znamenalo, že nedokážeme reagovať na potreby investorov. „Nebolo by správne a pre Slovensko efektívne, ak by sme chýbajúcu pracovnú silu dlhodobo vo veľkom suplovali zahraničnými zamestnancami,“ hovorí Sergio Duarte. Momentálnu situáciu však inak, ako prijímaním kvalifikovaných zamestnancov zo zahraničia, zrejme nevyriešime.

"Najdôležitejšou výzvou je udržať na Slovensku talentovaných ľudí a investovať do vzdelávacieho systému, ktorý by reflektoval požiadavky investorov na našom pracovnom trhu,“ tvrdí Duarte. Inšpiráciu môžeme nájsť v zahraničí, kde už dávno fungujú školiace strediská spojené s firmami. U nás sa tento trend rozvíja len veľmi pomaly.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanie #zamestnanci #trh práce #Práca a kariéra #IT
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk