Ako sa minulý rok vyvíjali platy zamestnancov?

, 21.02.2017 06:00
práca, kariéra, robota
Ilustračné foto. Autor:

V roku 2016 si zamestnanci na Slovensku platovo polepšili. Z analýzy portálu Platy.sk vyplýva, že základný hrubý plat v roku 2016 rástol oproti roku 2015 o 4,8 %. V ktorých odvetviach si zamestnanci najviac polepšili?

Rast platov v roku 2016 bol na Slovensku najvýraznejší za posledných 6 rokov. Portál Platy.sk porovnal plat viac ako 70 000 zamestnancov a z tohto porovnania vyplynulo, že priemerný základný plat predstavoval sumu 920 eur v hrubom. Najvyšší rast základných platov portál zaznamenal u kvalifikovaných robotníkov. Ich priemerná základná mzda dosiahla výšku 652 eur v hrubom a ich platy rástli 6 % tempom oproti roku 2015. Nadpriemerný rast bolo vidieť aj u pomocných a kvalifikovaných technických zamestnancov. „Nárast miezd môže súvisieť s nedostatkom kvalitnej pracovnej sily v oblasti priemyslu a retailu, ktorú už dlhšie pociťujú zamestnávatelia nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Po kvalifikovaných technických zamestnancoch je v súčasnosti najvýraznejší dopyt, čo sa premietlo aj do rastu ich platov na úrovni 5,6 % v porovnaní s rokom 2015,“ hovorí Miroslav Dravecký, produktový manažér portálu Platy.sk.

„Významnou zložkou platov vrcholového manažmentu sú finančné benefity vo forme odmien, ktoré sú najrozšírenejšie a najštedrejšie najmä na manažérskych pozíciách, keďže často súvisia s dosahovaním vytýčených cieľov. Tu je potrebné zdôrazniť, že vo vrcholovom manažmente boli štedré práve odmeny. Až 44 % ľudí v top manažmente na celom Slovensku vrátane malých firiem deklaruje, že dostáva koncoročné odmeny a ich výška predstavuje až dvojnásobok základného mesačného platu,“ hovorí Dravecký.

Polovica zamestnancov na Slovensku zarába menej ako 838 eur v hrubom. Desatina dostáva na výplatu menej ako 538 eur v hrubom. Na druhej strane, desatina zamestnancov zarába viac ako 1 543 eur.

Keď sa na výšku základných platov pozrieme z pohľadu oblasti pracovných činností, tak najvyššie mzdy sú už tradične v manažmente. Za ním nasledujú pracovné oblasti informačné technológie, telekomunikácie, technika a rozvoj, farmaceutický priemysel, manažment kvality a prekladateľstvo a tlmočníctvo. Vo všetkých týchto oblastiach sú priemerné základné mzdy vyššie ako 1 000 eur mesačne. Naopak, najnižšie mzdy zaznamenal portál Platy.sk v pracovných oblastiach administratíva, služby, cestovný ruch, gastronómia, hotelierstvo, textilný, kožiarsky a odevný priemysel a pomocné práce. Zamestnanci na pozíciách z týchto oblastí zarábajú v priemere menej ako 700 eur mesačne.

Dlhodobo sú na Slovensku najvyššie platy v Bratislavskom kraji. Ani minulý rok nebol výnimkou. Priemerná základná mzda tu dosiahla 1 271 eur v hrubom, čo je o 4,2 % viac ako v roku 2015. Najnižšie platy, 796 eur v hrubom sú v Prešovskom kraji, pričom medziročný rast platov bol na úrovni 4,5 %. Najvyšší rast platov, na úrovni 5,1 % mali v minulom roku v Trenčianskom a Košickom kraji.

Na Slovensku naďalej pretrvávajú výrazne regionálne rozdiely v platoch, kde zamestnanci v Bratislavskom kraji majú výraznejšie zastúpenie vo vyšších platových pásmach. Keď si napríklad porovnáme platy zamestnancov v Prešovskom a Bratislavskom kraji, tak vidíme, že v nižších platových pásmach do 800 eur v hrubom sa nachádzajú až šiesti z desiatich zamestnancov Prešovského kraja, ale iba dvaja z desiatich zamestnancov Bratislavského. Naopak, vo vyšších platových pásmach má výraznejšie zastúpenie práve západ krajiny.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Oproti základným platom výraznejšie rástli finančné benefity (koncoročné odmeny a 13. plat), kde bol zaznamenaný rast oproti roku 2015 na úrovni približne 10 %. Z analýzy portálu Platy.sk vyplýva, že koncoročné odmeny dostáva 26 % zamestnancov a ich priemerná hrubá výška sa pohybuje na úrovni 695 eur. Koncoročné odmeny tvoria v priemere 75 % základnej mzdy. Čo sa týka trinásteho platu, ten dostáva 17 % zamestnancov a jeho priemerná výška je 743 eur, čo predstavuje 80 % základnej mzdy. Iba 30 % zamestnancov na Slovensku deklaruje, že zamestnávateľ im neposkytuje žiadny nefinančný benefit. Firmy sa zaujímajú a starajú o pohodlie svojich zamestnancov a poskytujú im mnohé nefinančné benefity. Najvýraznejší nárast za uplynulé roky zaznamenali najmä firemné akcie pre zamestnancov vo forme večierkov, teambuildingov, posedení a podobne. Firmy ich organizujú intenzívnejšie ako v minulosti. Zatiaľ čo v roku 2010 uvádzalo tento benefit len 6 % zamestnancov, v roku 2016 to bolo až 29 %.

Vývoj základného mesačného platu za posledné roky

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Priemerný hrubý mesačný plat v eurách 760 785 812 827 842 878 920
Medziročný rast   3,4% 3,5% 1,8% 4,3% 4,8%  

Základné platy podľa úrovne pozície v roku 2016

Úroveň pozície 2016 Zmena oproti 2015
Pomocní zamestnanci 537 eur 5,6 %
Kvalifikovaní robotníci, zamestnanci v službách 663 eur 6,0 %
Administratívni zamestnanci 682 eur 4,0 %
Kvalifikovaní technickí zamestnanci 1 044 eur 5,6 %
Kvalifikovaní zamestnanci netechnického zamerania 907 eur 4,8 %
Nižší a strední manažéri 1 289 eur 4,7 %
Top manažéri 2 381 eur 2,0 %

Základné platy podľa krajov v roku 2016

Bratislavský kraj 1 271 eur
Trnavský kraj 906 eur
Trenčiansky kraj 901 eur
Nitriansky kraj 867 eur
Žilinský kraj 875 eur
Banskobystrický kraj 828 eur
Prešovský kraj 796 eur
Košický kraj 914 eur

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanci #Práca a kariéra #platy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk