Priemerná mzda v slovenskom hospodárstve vlani dosiahla 858 eur

06.03.2015 09:28

V roku 2014 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 858 eur.

V 4. štvrťroku 2014 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva SR hodnotu 918 eur. Tempo jej rastu sa oproti 4. štvrťroku 2013 zrýchlilo o 2,1 p. b. na 3,5 %. V dôsledku stability spotrpebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy reálna mzda sa medziročne zvýšila o 3,5 %. Sezónne očistená nominálna mzda v 4. štvrťroku 2014 oproti 3. štvrťroku 2014 vzrástla o 0,7 %.

V roku 2014 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 858 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,1 %, reálna mzda vzrástla o 4,2 %. Rast nominálnej mzdy bol o 1,7 p. b. rýchlejší ako v roku 2013.

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach informačné a komunikačné činnosti (1 764 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1 603 eur), dodávka elektriny, plynu a pary (1 585 eur). V desiatich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (563 eur), ostatných činnostiach (627 eur) a v stavebníctve (638 eur).

Oproti 4. štvrťroku 2013 sa priemerná nominálna mzda zvýšila v prevažujúcej časti odvetví. Relatívne najrýchlejšie rástla v priemyselnej výrobe o 6,2 % a vo vzdelávaní o 6 %. Klesla v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 3,1 %), odborných, vedeckých a technických činnostiach (o 0,8 %), dodávke vody (o 0,5 %), informačných a komunikačných činnostiach (o 0,3 %), v umení, zábave a rekreácii (o 0,1 %).

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v porovnaní so 4. štvrťrokom 2013 vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 5,2 % na 1 072 eur, v rozpočtových organizáciách o 4 % na 956 eur a v príspevkových organizáciách o 3,1 % na 881 Eur. V malých podnikoch do 19 zamestnancov klesla o 2,2 % na 718 Eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1 158 Eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 744 eur v Prešovskom kraji do 855 eur v Trenčianskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 4. štvrťroku 2013 s najvyšším prírastkom 4,7 % v Nitrianskom kra­ji.

#mzda #plat
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk