Najviac sa striedajú zamestnanci v obchode a marketingu

12.08.2014 14:26

Najvyššia fluktuácia zamestnancov je na Slovensku v segmente obchodu a marketingu. Priemerné obdobie zamestnania u jedného zamestnávateľa v tomto sektore je jeden až dva roky, v regiónoch Žilina a Trenčín sú to 2 až 3 roky.

Úroveň fluktuácie vykazuje vysoké hodnoty aj v stavebníctve, pričom ide najmä o nižšie pracovné pozície. Vyplýva to zo sektorového prehľadu platov na Slovensku, ktorý v druhom kvartáli tohto roka spracovala personálna agentúra Grafton Recruitment. Analyzuje v ňom sedem segmentov pracovného trhu, a to IT a telekomunikácie, Priemyselná výroba a inžiniering, Stavebníctvo a nehnuteľnosti, Bankovníctvo a finančné služby, Obchod a marketing, Centrá zdieľaných služieb a Ľudské zdroje.

Spoločnosť predpokladá, že najdynamickejším sektorom v rámci obchodu a marketingu bude maloobchod, keďže sa očakáva realizácia mnohých retailových projektov v Bratislave. Mzdové podmienky v tomto segmente sa podľa prieskumu výrazne nemenia, stále viac však prevláda systém znižovania fixného platu s dôrazom na variabilnú zložku. Medzi najžiadanejšie pozície v obchode a marketingu patria obchodný manažér, nadregionálny obchodný manažér pre Slovensko s dosahom na okolité krajiny, ako aj vedúci pobočky. Plat obchodného zástupcu vrátane bonusov z predaja sa pritom v Bratislavskom kraji pohybuje od 1 300 eur do 1 800 eur, v ostatných regiónoch Slovenska je to od 700 eur do 1 500 eur.

Priemyselná výroba a inžiniering podľa prieskumu ponúka pracovné príležitosti pre mladých absolventov, ktorí majú príležitosť uplatniť sa na nižších pozíciách s možnosťou ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu. Segment výrobnej sféry v súčasnosti najviac vyhľadáva inžinierov kvality, špecialistov logistiky, konštruktérov, či manažérov nákupu a logistiky. Strategický nákupca pritom môže v Bratislavskom kraji zarobiť od 1 800 eur do 2 300 eur, v ostatných krajoch na Slovensku od 1 300 eur do 2 100 eur. Spoločnosť Grafton Recruitment očakáva mierne oživenie v bankovníctve a finančných službách, a to najmä v bankovom poradenstve pri pozíciách biznis analytikov a konzultantov. Masívnejšie oživenie tejto oblasti pracovného trhu má podľa personálnej agentúry nastať v budúcom roku. Plat finančného analytika pritom v Bratislavskom kraji dosahuje od 1 300 eur do 1 600 eur, v iných častiach Slovenska od 800 eur do 1 400 eur.

V sektore stavebníctva a realít je podľa prieskumu dopyt najmä po projektových manažéroch, rozpočtároch a stavbyvedúcich. Stavbyvedúci pritom môže v Bratislavskom kraji očakávať plat od 1 300 eur do 1 700 eur, v ostatných krajoch od 1 000 eur do 1 600 eur. S príchodom väčších stavebných projektov sa v nasledujúcom období očakáva v tomto sektore nárast počtu nových pracovných pozícií. Sektor IT a telekomunikácií vykazuje najväčší dopyt po vývojárskych a programátorských pozíciách. V uplynulom roku rástli platy v tomto segmente o 4 % až 7 %. Pracovné príležitosti sektor IT a telekomunikácií ponúka mladým absolventom, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti vývoja, testovania a analýz. Programátor s tromi až piatimi rokmi praxe môže v Bratislavskom kraji zarobiť od 1 900 eur do 2 500 eur, mimo tohto kraja môže mať plat od 1 400 eur do 1 900 eur.

Personálna agentúra Grafton Recruitment pôsobí na Slovensku 10 rokov, a to v Bratislave, Trenčíne, Nitre a Košiciach. Od roku 2004 našla zamestnanie pre vyše 7 tisíc kandidátov na slovenskom pracovnom trhu. Pri spracovaní prieskumu spoločnosť vychádzala z reálnych platových ohodnotení uchádzačov, ktorí v agentúre Grafton absolvovali osobný pohovor od začiatku roka 2013, z výšky nástupných platov nimi umiestnených uchádzačov za dané obdobie, ako aj z platových očakávaní záujemcov o prácu.

#práca #profesia #zamestnanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk