Personalista: Rast miezd riaditeľov je primeraný

, 12.08.2013 00:00
Euro, peniaze, výplata, mzda
Ilustračné foto

Podľa Luboša Sirotu, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa personálnej agentúry McROY, pristúpilo viacero slovenských firiem od vypuknutia krízy v roku 2008 k prehodnocovaniu manažérskych platov. Vysokokvalifikovaný IT špecialista či finančný riaditeľ však podľa neho bude na pracovnom trhu vždy úspešnejší a lepšie platovo ohodnotený ako nízkokvalifikovaný pracovník.

Ľudia v horšie platených pozíciách sa často dosť manuálne narobia a poukazujú na to, že platy sa zvyšujú ich nadriadeným a nie im.
Za trinásť rokov sa priemerné mzdy na Slovensku vyše zdvojnásobili a tento fakt sa prejavil aj v horšie platených profesiách. Dá sa teda povedať, že v danom období ľudia zarábali približne polovicu toho, čo zarábajú dnes. Stále však platy v najhoršie zarábajúcich profesiách kopírujú minimálnu mzdu, tesne pod alebo nad jej úrovňou. Znamená to, že ľudia pracujúci v týchto profesiách si v súčasnosti platovo polepšili o približne 25 percent oproti roku 2008. Keďže zvyšovanie minimálnej mzdy na Slovensku je úmerné zvýšeným životným nákladom, ľudia pracujúci v najslabšie ohodnotených profesiách si nijako nepolepšili. Napríklad platy stagnovali v maloobchode, hoteloch či reštauráciách, ktoré patria k najhoršie plateným profesiám. V prípade hotelov a reštaurácií mzda de facto kopíruje minimálnu, v maloobchode za dané obdobie v priemere stúpla z približne 450 na 550 eur.

Najvyššie a najnižšie mzdy
profesia 2008 2013 zmena
šéf väčšej firmy 3000 3500 +500
pracovník IT 1500 1800 +300
predavač (maloobchod) 450 550 +100
čašník, chyžná (minimálna mzda) 269 338 +69
Zdroj: MCROY GROUP, PLATY.SK

Riaditeľ veľkej firmy však dostáva namiesto 3 000 eur až 3 500 eur. Považujete to za primerané?
Áno. Dôvodom je, že tieto platy pomerne rýchlo reagujú na aktuálnu finančnú situáciu podniku. Tento faktor ešte viac posilnila hospodárska kríza, ktorá znížila význam základných platov a posilnila úlohu odmien nadviazaných priamo na hospodársky výsledok.

Mzdy podľa pohlavia
pohlavie 2008 2013 zmena 2013/2008
Muž 827 944 14%
Žena 641 747 17%
Zdroj: MCROY GROUP, PLATY.SK

Platy teda určuje len trh?
Presne, platy sú určované primárne trhom a z tohto pohľadu je aj ich vývoj primeraný. Nik totiž nikoho nenúti platiť svojim ľuďom neadekvátne sumy. Pri topmanažérskych pozíciách sa rast platu mierne zastavil iba v roku 2009, ale každoročne stúpne priemerne od troch až do piatich percent. Oblasť informačných technológií je síce vysoko dopytovaná, ale plošný rast platov sme nezaznamenali. Je stály nárast IT juniorov, ktorí dopĺňajú ustavičnú potrebu týchto špecialistov a zároveň tak udržiavajú mzdové ohodnotenie. Platy v oblasti IT sú v súčasnosti teda porovnateľné s platmi z roku 2008.

Mzdy podľa odvetví
odvetvie 2008 2013 zmena 2013/2008
Samospráva 623 768 23%
Iné obchodné činnosti 699 849 22%
Ostatná priemyselná výroba 769 934 22%
Hotely, penzióny, ubytovne a pod. 544 658 21%
Informačné technológie 982 1 174 20%
Iné služby 649 769 18%
Stavebný priemysel 783 921 18%
Automobilový priemysel, výroba dopravných prostriedkov 816 957 17%
Iné vzdelávacie organizácie 596 693 16%
Iné neuvedené oblasti 684 793 16%
Účtovníctvo a audítorstvo 711 824 16%
Reštaurácie, bary, jedálne a pod. 492 568 15%
Bankovníctvo, peňažníctvo 825 944 15%
Štátna správa 674 770 14%
Predaj tovaru na ďalšie spracovanie a použitie (napr. veľkoobchody) 783 893 14%
Polygrafický, vydavateľský priemysel 781 881 13%
Výroba kovov alebo kovových výrobkov 815 918 13%
Farmácia 937 1 050 12%
Predaj tovaru (napr. supermarkety, maloobchod) 622 691 11%
Doprava, logistika 731 795 9%
Zdroj: MCROY GROUP, PLATY.SK

Prečo v niektorých profesiách rastú platy rýchlejšie a inde zase roky stagnujú?
Nájsť odvetvie, ktoré by v porovnaní s ostatnými v posledných rokoch výrazne rástlo, je ťažké. Ekonomická stagnácia zasiahla celé hospodárstvo bez výnimky. Lepšie na tom je tak prakticky iba energetika a sieťové odvetvia, ktoré aj vďaka liberalizácii trhu a privatizácií štátnych firiem prešli výraznými zmenami, čo sa prejavilo aj na výške priemerných miezd. Tu priemerné platy rastú často tempom približujúcim sa desiatim percentám, čo je však spôsobené aj stále sa zvyšujúcim podielom sofistikovaných činností a úbytkom slabšie platených pozícií. Na opačnej strane je maloobchod, ako aj hotely a reštaurácie, kde je rast platov nižší. Dôvodom je, že ide o menej kvalifikovaných ľudí. Navyše v hoteloch a reštauráciách tvorí pomerne významnú časť príjmu zamestnancov prepitné.

Mzdy podľa krajov
kraj 2008 2013 zmena 2013/2008
Banskobystrický kraj 680 780 15%
Bratislavský kraj 947 1 182 25%
Košický kraj 714 836 17%
Nitriansky kraj 696 810 16%
Prešovský kraj 647 748 16%
Trenčiansky kraj 715 828 16%
Trnavský kraj 737 847 15%
Žilinský kraj 702 811 15%
Zdroj: MCROY GROUP, PLATY.SK

Aké sú rozdiely platov naprieč regiónmi?
Najviac sa dá stále zarobiť v Bratislave, v porovnaní s celým Slovenskom približne o tretinu viac. Najhoršie, o štvrtinu nižšie ako priemer Slovenska, sú platy v Prešovskom kraji. Momentálne je pre krízu rast platov všade približne rovnaký, ale kvôli vyššej porovnávacej báze v absolútnych číslach najvyšší stále jednoznačne v Bratislave. V minulosti to tak nebolo. Rast platov bol v regiónoch so silným prílevom investorov, napríklad v mestách Trenčín, Trnava, Žilina najmä v priemysle Bratislavu prekonávali. Dôvodom bol nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, čo tlačilo mzdy nahor. S nástupom krízy a s rastom nezamestnanosti však tento trend ustal.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#mzda #plat #profesia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk