Zamestnaní rodičia si môžu rodičovskú dovolenku rozložiť na päť rokov

19.11.2011 07:47
Euro, peniaze
Rodičia si môžu trojročnú dovolenku rozdeliť až na päť rokov. Autor:

Zamestnaní rodičia získali od septembra viacero nových práv. Novela Zákonníka práce zamestnávateľom sťažila prepúšťanie tehotných žien a umožnila rodičom rozdeliť si rodičovskú dovolenku na viacero rokov.

„Za najväčšie zmeny voči rodičom v novele Zákonníka práce možno považovať úpravu rodičovskej dovolenky, ktorú nie je nutné vyčerpať naraz, ale je možné ju rozložiť až do piatich rokov veku dieťaťa. Prínosom môže byť aj zavedenie deleného pracovného miesta,“ tvrdí Viktor Križan z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.

Novela zákonníka síce rodičovskú dovolenku nepredĺžila, ale rodičia si môžu trojročnú dovolenku rozdeliť až na päť rokov. Napríklad po dovŕšení dvoch rokov dieťaťa môže rodič nastúpiť do práce a po ďalších dvoch rokoch sa vráti na jeden rok na rodičovskú dovolenku. V prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom si možno šesťročnú rodičovskú dovolenku rozložiť až na osem rokov. S rozdelením rodičovskej dovolenky musí súhlasiť zamestnanec aj zamestnávateľ. Ak by zamestnávateľ takýto postup neodobril, rodič si musí celú rodičovskú dovolenku vyčerpať naraz.

Rozdelenie rodičovskej dovolenky má pomôcť rodičom lepšie si zorganizovať prácu a súkromný život. „Budú tak môcť stráviť viac času s dieťaťom, keď to najviac potrebuje, a kedy to rodičom vyhovuje, napríklad počas letných prázdnin,“ vraví Daniela Šulcová z mediálneho odboru ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rovnako predovšetkým rodičom, ktorí sa starajú o malé deti, je určená aj ďalšia novinka v Zákonníku práce – delené pracovné miesto. Zamestnávateľ môže jedno pracovné miesto po novom rozdeliť medzi viacero zamestnancov. Tí si musia medzi sebou rozdeliť pracovnú náplň. Rodičia tak nebudú musieť pracovať denne osem hodín, ale môžu do práce chodiť aj na kratší čas a väčšinu dňa tak stráviť s deťmi. Je však otázne, aký bude záujem zo strany zamestnávateľov o vytváranie delených pracovných miest. Podľa Križana je to pre nich administratívne náročné. Problém môže nastať aj vtedy, keď jeden zo zamestnancov nebude môcť prísť do práce. Jeho kolegovia ho budú musieť zastúpiť.

Vyššiu ochranu získali aj tehotné ženy. V prípade, že sú v skúšobnej lehote, zamestnávateľ ich nemôže tak ako ostatných zamestnancov prepustiť bez udania dôvodu. Musí im dať písomnú výpoveď, ktorú odôvodní.

Ak žena dostane výpoveď predtým, ako otehotnie, výpovedná lehota sa preruší. Pokračovať bude, až keď sa vráti z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Len v prípade, že žena zamestnávateľovi písomne oznámi, že na prerušení výpovednej lehoty netrvá, stratí prácu v pôvodnom termíne.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk