Duálne vzdelávanie prináša skúsených absolventov

, 06.12.2017 06:00
drogéria, práca, predavačka
Duálne vzdelávanie ponúka študentom účasť na tímových aktivitách, absolvovanie workshopov či tvorbu video blogov. Autor:

Veľkým problémom súčasného systému vzdelávania je nepripravenosť absolventov škôl na reálne zamestnanie. Mladí ľudia sú po skončení štúdia odmietaní zamestnávateľmi, pretože nemajú prax. Ako ju však majú získať, keď bežné školy túto možnosť neponúkajú?

Možnosť duálneho vzdelávania, teda kombinácie štúdia v škole s praxou v spoločnosti, je na stredných školách na Slovensku ešte len v plienkach. Vzhľadom na potreby firiem a nesporné výhody tohto typu štúdia však môžeme predpokladať, že si ho v blízkej budúcnosti osvojí väčšie množstvo škôl.

Systém duálneho vzdelávania Slovensko zaviedlo podľa vzoru niektorých európskych krajín. Študenti sa popri škole zúčastňujú na pracovnom procese v spoločnostiach zapojených do duálneho systému vzdelávania. Ide najmä o smery s technickým zameraním, no výhody tohto typu štúdia nachádzajú aj firmy ponúkajúce služby a aj iné segmenty.

Cieľom zavedenia duálneho vzdelávania je to, aby žiaci získali pracovné návyky a reálnu predstavu o práci v spoločnosti, naučili sa narábať s peniazmi, plánovať si čas. Posilnia si tak kritické myslenie a schopnosť rozhodovať sa samostatne, čo ich zvýhodní pred rovesníkmi z bežných škôl. Študenti, ktorí študujú v „duále“, majú väčší rozhľad, sú si vedomí svojich výhod aj nedostatkov a nemajú nereálne očakávania.

Vyškolený zamestnanec – najlepší zamestnanec

Získavanie pracovných návykov a skúseností ponúka napríklad aj sieť drogérií dm drogerie markt, a to pre študentov obchodných škôl. „Časy sa zmenili, dnes musí byť na väčšine miest špecialista, a platí to aj pre drogérie. Nie je to práca pre každého. Potvrdzujú nám to aj výstupy z mystery shoppingu,“ vysvetľuje Jana Hornáková, koordinátorka duálneho vzdelávania spoločnosti dm. „Ponúkame preto kvalitné a odborne zamerané vzdelávanie pre tých mladých ľudí, ktorí majú radi prácu s ľuďmi a zaujímajú sa o krásu, zdravie či wellness,“ dodáva. V dm si touto formou vychovávajú svojich spolupracovníkov pod dohľadom vyškolených inštruktorov z vlastných radov.

Okrem praktického vzdelávania ponúkajú svojim žiakom motivujúce štipendium, zaujímavé odborné i zážitkové aktivity a možnosť práce na projektoch. Žiakov tu berú skôr ako kolegov, čo vytvára výbornú atmosféru. Prevažná väčšina absolventov aj ihneď po úspešnom ukončení plynulo nastupuje do práce v sieti dm bez výberového konania. Momentálne dm túto možnosť ponúka na obchodných školách v Bratislave, Nových Zámkoch, Nitre, Trenčíne, Žiline, Košiciach, Prešove, vo Zvolene, v Prievidzi, Spišskej Novej Vsi a v Novom Meste nad Váhom. Duálne vzdelávanie sa teší čoraz väčšiemu záujmu.

Finančná výhodnosť

Pre mnohých môže byť duálne štúdium zaujímavé aj z finančného hľadiska. Drogéria dm svojim žiakom platí skutočne štedro. Nemenej dôležitým vedľajším účinkom je finančná gramotnosť, úcta k peniazom a schopnosť hospodáriť a ušetriť. Žiakom, ktorí musia dochádzať viac ako 100 km denne, sa uhrádza cestovné aj internát.

Obsah praxe

Duálne vzdelávanie nie je iba o navyknutí si na pravidelný pracovný čas a zodpovedný prístup. „Študentov vzdelávame v oblasti marketingu, tvorby vízií, stratégií, cieľov a ich aplikácie v praxi. Učia sa plánovať, orientovať sa v organizácii práce na pracovisku a tiež to, ako sa vedie tím ľudí, ako sa s ním komunikuje či ako sa hodnotí,“ vysvetľuje Hornáková. K duálnemu vzdelávaniu sa však v dm viažu aj ďalšie činnosti, ktoré slúžia na osobnostný rozvoj študentov. Ich cieľom je umožniť žiakom spoznať samých seba, posunúť svoje hranice, byť kreatívni a odvážiť sa urobiť niečo nové, získať iný pohľad na seba a svet. Sú to napríklad divadelné workshopy, prezentácie, video blogy, exkurzie a iné vzdelávacie tímové aktivity.

Gymnáziá generujú neskúsených absolventov

Pretrvávajúcim problémom na trhu práce sú najmä absolventi gymnázií, ktorí sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na vysokej škole. Teoreticky by mohli zastávať pracovné pozície v administratíve, no tieto miesta často obsadzujú absolventi vysokých škôl, ktorí sa neuplatnili vo svojom odbore. Aj napriek tejto skutočnosti preferujú rodičia práve gymnáziá s predstavou svojho dieťaťa na vysokej škole. „Veľa rodičov stále vidí svojho potomka ovenčeného vysokoškolským titulom, a pritom zabúda na to, že nie každý má záujem či schopnosti študovať na vysokej škole,“ konštatuje Hornáková.

„Systém duálneho vzdelávania umožňuje študentom stredných odborných škôl nadobudnúť pracovné skúsenosti a do zamestnania nastúpiť hneď po tom, čo ukončia štúdium, a viesť tak spokojný, naplnený život,“ povedala Mária Katreniaková, riaditeľka bratislavskej SOŠ hotelových služieb a obchodu. To, samozrejme, nikomu nebráni zvoliť si neskôr externú formu vysokoškolského štúdia, no v súčasných pomeroch na Slovensku a pri množstve nezamestnaných vysokoškolských absolventov bez praxe je forma duálneho vzdelávania na stredných odborných školách presne to, čo potrebujeme.

Duálne vzdelávanie – riešenie pre žiakov, rodičov, školy aj firmy

Tohtoročných deviatakov čaká v nasledujúcich mesiacoch voľba, ktorá významne ovplyvní ich budúcnosť. Výber strednej školy, ktorá ich má pripraviť na reálny život či na štúdium na vysokej škole, je dôležitým rozhodnutím v živote každého adolescenta. Pri tejto voľbe sú kľúčovými poradcami práve rodičia. Tí by mali vedieť kriticky posúdiť schopnosti svojho dieťaťa a pomôcť mu vybrať si tú najlepšiu cestu života.

Na tom, či má pri výbere strednej školy hlavné slovo dieťa alebo rodič, sa mnohí nezhodnú. Je to veľmi individuálne a hranica je nejasná. Niektoré deti sú samostatné viac, iné zas menej a na rodiča sa samy obracajú. Mnohé nevedia reálne posúdiť svoje predispozície.

K tejto otázke sa vyjadruje psychológ PhDr. Ľudovít Dobšovič: „Netrúfam si jednoznačne odpovedať. Rozhodovanie v takomto prípade súvisí s výchovou, ktorá mu predchádzala. Ak rodičia dovtedy rozhodovali za svoje dieťa, bude vysoko pravdepodobné, že sa nebude vedieť zodpovedne rozhodnúť. Jeho rozhodovanie bude podliehať emóciám, nebude dostatočne vyvážené racionálnym posúdením. Ak bola výchova skôr liberálna a dieťa sa odmalička učilo zodpovedať samo za seba, ak nebolo priveľmi ochraňované a výchova nebola hyperprotektívna, potom aj pravdepodobnosť, že si dokáže vybrať samostatne a uvážlivo, je oveľa vyššia."

Istota práce

V posledných rokoch sa výber na Slovensku rozšíril o ďalšiu zaujímavú a pre mnohých lákavú alternatívu. Mnohé odborné školy sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. Zaujímavé je, že nejde len o technické smery. Sieť drogérií dm drogerie markt si touto formou vychováva svojich obchodných pracovníkov už tretí rok. Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania už od prvého ročníka na strednej škole absolvujú pravidelne prax priamo u zamestnávateľa. Vďaka tomuto zapojeniu do skutočného pracovného prostredia sú žiaci na reálny pracovný život pripravení oveľa viac ako napríklad absolventi gymnázií, ktorí sa počas štúdia s praxou nestretli vôbec.

Duálne vzdelávanie je výborným riešením tak pre žiakov a školy, ako aj pre firmy, ktoré týmto spôsobom získavajú mladých a skúsených zamestnancov hneď po ukončení ich štúdia. Absolventi duálneho štúdia majú na druhej strane istú prácu, reálne skúsenosti, vytvorené pracovné návyky, vedia narábať s peniazmi hneď po ukončení strednej školy. To im nejeden absolvent vysokej školy môže len ticho závidieť.

Aby ste nemali mylnú predstavu, duálne vzdelávanie spoločnosti dm nie je len o práci v predajni popri škole. Žiaci sa v rámci vzdelávania zúčastňujú na tímových aktivitách, pravidelne prezentujú svoje projekty, absolvujú workshopy o bylinkách, bio kozmetike a zdravej výžive či tvoria video blogy. Súčasťou štúdia je aj e-learning, tovaroznalectvo, pochopenie súvislostí v toku tovaru, filiálkové procesy. Po úspešnom ukončení štúdia sa ako obchodní pracovníci stanú riadnymi spolupracovníkmi spoločnosti. Svoju prvú pracovnú ponuku majú v dm garantovanú.

Absolventi duálneho vzdelania sú v čase, keď ukončia štúdium na strednej škole, výborne pripravení do života. Vďaka svojim skúsenostiam z praxe môžu byť úspešnejší ako absolventi vysokých škôl, ktorí študovali kvôli rodičom. Táto forma vzdelávania je na Slovensku ešte na začiatku, no je len otázkou času, keď jej nesporné výhody objaví väčšie množstvo škôl a firiem.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Práca a kariéra #duálne vzdelávanie #absolventi
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk