Národné porovnávacie skúšky nahrádzajú prijímacie skúšky

, 17.03.2017 06:00
študent
Na úspešné vyriešenie testu nie je potrebné zodpovedať všetky otázky. Autor:

NPS sú písomné testy, ktoré môžu buď dopĺňať, alebo celkom nahradiť prijímacie skúšky na vysokú školu, systém funguje na Slovensku od roku 2008.

Najbližšie termíny skúšok: 1. apríl, 19. apríl a 17. máj

Všeobecné študijné predpoklady

Tento test je na Slovensku najčastejšie zaraďovaným testom do prijímacieho konania. Test je svojím spôsobom „nepríjemný“, pretože sa naň vlastne nedá naučiť a na každom termíne čakajú iné úlohy.

Má štyri oddiely, ktoré majú preveriť schopnosti, ktoré by mal mať každý vysokoškolák: verbálny (25 min, 23 úloh), logický (30 min, 22 úloh), argumentačný (30 min, 22 úloh) a kvantitatívny (25 min, 23 úloh).

Ako test riešiť?

Na úspešné vyriešenie testu nie je potrebné zodpovedať všetky otázky (test je zostavený tak, aby na priemerné skóre stačilo správne zodpovedanie približne 50 % otázok). Preto nemusíte byť nervózni z toho, že na riešenie máte málo času.

Určite je však vhodné zvoliť správnu stratégiu. Myslite napríklad na spôsob bodovania odpovedí:

  • Za nesprávnu odpoveď sa vám časť bodu odráta (1/4 bodu za úlohy, v ktorých vyberáte z 5 odpovedí, 1/3 bodu pri výbere zo 4 možností). Správna je vždy jedna odpoveď, ak nezaškrtnete viac možností alebo žiadnu, nič sa nepripočíta ani neodčíta.
  • Riešiť môžete v ľubovoľnom poradí, ale len v rámci jedného oddielu. Riešte najprv jednoduché úlohy. Pravdepodobne nestihnete vyriešiť všetky, no každá z nich má rovnakú bodovú hodnotu, ktorú môžete za odpoveď získať.

Základy spoločenských vied

Obsah skúšky vychádza z náplne stredoškolského predmetu základy spoločenských vied v rozsahu, v akom je vyučovaný na gymnáziu, ale odporúča sa pracovať aj s literatúrou a sledovať aktuálne informácie o politickom dianí v tlači. Na test máte 60 minút, čas by vám malo na vyriešenie stačiť. Obsahuje tri časti: Spoločnosť a jedinec (úlohy zo psychológie, sociológie, z filozofie), Štát a právo (úlohy z odboru práva a politológie), Hospodárstvo a svet (úlohy z ekonómie, európskej integrácie a moderných dejín). Na stránkach spoločnosti Scio, ktorá testy prevádzkuje, si môžete test vyskúšať. Scio vytvorilo aj skúšku z matematiky, ekonómie, biológie, chémie a z anglického a nemeckého jazyka.

Vyhodnocovanie testov

V teste dosiahnete určité skóre, ktoré sa prevedie na percentil. To je číslo, ktoré určuje poradie medzi ostatnými účastníkmi konkrétneho termínu. Inak povedané, ukazuje, koľko percent uchádzačov ste v ten deň v teste predbehli. Ak ste z maxima 100 bodov napríklad získali len 30 bodov, pokojne môžete mať percentil 100, ak všetci ostatní získali v teste 29,75 a menej bodov. Každý oddiel je vyhodnotený samostatným percentilom, niektoré fakulty prihliadajú na tieto čiastkové výsledky, ale väčšina hlavne na celkový. Pri viacerých termínoch nie je možné kombinovať percentily z rôznych oddielov.

Koľko to stojí

Pri vypĺňaní prihlášky si vyberáte variant skúšky z troch možností: mini – 17 eur, skúška a stručné výsledky, štandard – 20 eur: skúška, a výsledky s individuálnou analýzou (šance na prijatie, porovnanie s ostatnými), pri jazykovej skúške certifikát a „semafor výsledkov“, čo sú riešenia a prístup k testu už v deň NPS, komplet – 28 eur: okrem toho, čo obsahuje Štandard je tu navyše SMS asistent (zasielanie SMS o skúške, prihláške a ďalších) a certifikát s výsledkom. Niektoré fakulty poskytujú svojim uchádzačom jeden termín zadarmo vystavením poukazu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Prihlášky na VŠ
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk