Stredné školy by o dva roky mali otvárať triedy podľa trhu práce

12.04.2013 16:21
Graf, ekonomika, okuliare, počítač
Ilustračné foto Autor:

Triedy v stredných odborných školách sa majú už v školskom roku 2014/15 otvárať na základe odhadov, aké povolania v jednotlivých regiónoch bude Slovensko potrebovať, uviedol v piatok viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR Július Hron.

Odhad potrieb trhu práce je súčasťou programu transformácie stredného odborného školstva, s ktorou prichádzajú zamestnávatelia Slovenska združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu.

„My ako zamestnávatelia pripravujeme zhromažďovanie potrieb trhu práce, v ktorom regióne aké povolania potrebujeme na päť rokov dopredu a toto zverejníme na konci mája,“ povedal Hron. Podľa týchto údajov potom vyššie územné celky na základe nedávnej novely zákona o odbornom vzdelávaní určia, v ktorých školách sa na to budú žiaci pripravovať. Rodičia tak dostanú ponuku, na ktoré odbory môžu prihlásiť deti.

Zamestnávatelia chcú projektom transformácie dosiahnuť, aby sa každý absolvent uplatnil na trhu práce. Projekty odštartovali v polovici marca a potrvajú do roku 2015. „Chceme mať komplet legislatívu, chceme mať plány výkonov tak nastavené, že sa v školách bude už pripravovať pre potreby trhu práce. Takže reálne žiaci, ktorí po roku 2014 budú nastupovať na školy, už budú vedieť svoje uplatnenie,“ vysvetlil Hron ich plány do roku 2015. Zamestná­vatelia zo siedmich rezortov už vybrali 21 stredných škôl, v ktorých sa od tohto septembra pilotne odskúša duálny systém – teória v škole a prax u zamestnávateľa. „Ako zamestnávatelia sme definovali, ktoré študijné a učebné odbory, v akom rozpätí a v akom systéme budeme mať,“ vysvetlil Hron.

Veľký projekt transformácie stredného odborného školstva bude postavený na piatich pilieroch – potreby trhu práce, nastavenie výkonov škôl, kariérne poradenstvo, modernizácia a špecializácia škôl a overovanie kvality a uplatniteľnosti absolventov. Zamestnávatelia by sa zmenami chceli dopracovať k tomu, aby 70 percent absolventov našlo uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali.

Podľa analytičky z portálu Nové školstvo Zuzany Zimenovej je otázne, či sa naozaj podarí za tri roky lepšie prepojiť školu a prax, keďže všetci priznávajú, že náš vzdelávací systém je jeden kolos. „Ak by sme išli cestou malých zmien a takých malých ohnísk, kde na pôde firemného sveta by sa tieto zmeny robili, tak by to podľa mňa malo väčšie šance ako robiť veľké národné projekty, na ktoré sa znova minú zdroje, ale de facto nemusia priniesť efekt,“ povedala Zimenová. Lepším riešením by bolo, keby sa jednotlivé firmy hlásili, že si chcú vychovávať zamestnancov podľa svojich predstáv a spojili sa so školou. Potom by si toho absolventa po skončení školy aj nechali, čo by pomohlo znížiť nezamestnanosť, dodala.

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku