Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

03.02.2012 05:33

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, tel. 033/5565 259, 142, fax: 033/5503 120, e-mail: studijne_ff@ucm.sk, web: http://www.ucm.sk

Akreditované študijné programy: slovenský jazyk a literatúra

 • prihlášky: do 31. marca
 • prijímačky: august
 • poplatok: 35 eur
 • školné v študijných programoch externého štúdia: 600 eur ročne

Filozofická fakulta

akreditované študijné programy: nemecký jazyk v odbornej komunikácii, ruský jazyk v odbornej komunikácii, anglický jazyk v odbornej komunikácii, slovenský jazyk a literatúra, psychológia, etnológia, história, filozofia, nemecký jazyk v odbornej komunikácii, anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry, učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry, učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu, systematická filozofia, nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Rigorózne konanie: psychológia, etnológia, filozofia, nemecký jazyk v odbornej komunikácii, anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

 • prihlášky: do 31. marca – Bc., Mgr., do 10. júna – PhD.
 • prijímačky: 26. 4 – 7. 5. (psychológia)
 • výberové konanie na PhD. stupeň štúdia: jún, júl
 • poplatok: 40 eur bakalárske štúdium, 35 eur magisterské štúdium, 40 eur doktorandské štúdium, elektronické podanie prihlášky: 35 eur bakalárske štúdium, 30 eur magisterské štúdium, 35 eur doktorandské štúdium
 • školné v študijných programoch externého štúdia: Bc. študijné programy 800 eur ročne, Mgr. študijné programy 1 200 eur ročne, PhD. študijné programy 600 eur ročne

Fakulta masmediálnej komunikácie

akreditované študijné programy: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia

rigorózne konanie: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia

 • prihlášky: do 29. februára (Bc. , Mgr.), do 30. júna (PhD.)
 • prijímačky: na Bc. stupeň štúdia 12. – 13. júna, na Mgr. stupeň štúdia 23. augusta, výberové konanie na PhD. – august
 • poplatok: 40 eur – bakalárske štúdium, 30 eur – magisterské štúdium, 35 eur – doktorandské štúdium, elektronické podanie prihlášky: 35 eur – bakalárske štúdium, 25 eur – magisterské štúdium, 30 eur – doktorandské štúdium
 • školné v študijných programoch externého štúdia: Bc. študijné programy – 800 eur ročne, Mgr. študijné programy – 1 265 eur ročne, PhD. študijné programy – 1 500 eur ročne

Fakulta prírodných vied

akreditované študijné programy: biotechnológie, chémia a aplikovaná chémia, environmentálna chémia a remediačné technológie, aplikovaná chémia a biochémia, aplikovaná analytická a bioanalytická ché­mia

rigorózne konanie: aplikovaná chémia a biochémia

 • prihlášky: do 30. apríla – 1. kolo Bc. Mgr., do 17. augusta – 2. kolo Bc. Mgr. (biotechnológie, chémia a aplikovaná chémia a environmentálna chémia a remediačné technológie), do 15. júna 2012 PhD.
 • prijímačky: bez prijímacej skúšky
 • poplatok: 35 eur bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, elektronické podanie prihlášky: 30 eur bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
 • školné v študijných programoch externého štúdia: PhD. študijné programy 200 eur ročne

novoakreditované študijné programy: aplikovaná informatika, aplikovaná biológia

 • prihlášky: do 30. apríla – 1. kolo Bc. , do 17. augusta – 2. kolo Bc.
 • prijímačky: bez prijímacej skúšky
 • poplatok: 35 eur bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, elektronické podanie prihlášky: 30 eur bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
 • školné v študijných programoch externého štúdia: Bc. študijné programy – 600 eur ročne

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch

Rázusova 14, 921 01 Piešťany, tel. 033/ 5565 143, 5565 141, 7301334, e-mail: ifbrl@ucm.sk, web: http://www.ucm.sk

akreditované študijné programy: fyzioterapia D, E Bc. 3,3 80/60

 • prihlášky: do 31. marca
 • prijímačky: 11. – 15. jún
 • poplatok: 40 eur pre bakalárske štúdium, elektronické podanie prihlášky: 35 eur pre bakalárske štúdium

školné v externej forme štúdia: Bc. študijné programy 800 eur ročne

Inštitút sociálnych vied

Bučianska ul., Trnava, tel. 033/5565 301, 142, fax: 033/5503 120, e-mail: isv@ucm.sk, web: http://www.ucm.sk

akreditované študijné programy: politológia, verejná správa, európske štúdiá, sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe

 • prihlášky: do 31. marca
 • prijímačky: 11. – 13. júna
 • poplatok: 40 eur bakalárske štúdium, elektronické podanie prihlášky: 35 eur bakalárske štúdium

školné v študijných programoch v externej forme štúdia: Bc. študijné programy – 700 eur ročne

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk