Cena práce na Slovensku je vysoká

13.02.2018 15:43

Pri ročnej hrubej mzde 40 tisíc eur a 90 tisíc eur je na Slovensku najvyššia celková cena práce spomedzi 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vypracovala poradenská spoločnosť TPA.

Pri ročnej hrubej mzde 150 tisíc eur je celková cena práce na Slovensku druhá najvyššia po Maďarsku. Pri ročnej hrubej mzde vo výške 40 tisíc eur a 90 tisíc eur je na Slovensku tiež najväčší rozdiel medzi celkovou cenou práce a čistou mzdou, pri ročnej hrubej mzde 150 tisíc eur je tento rozdiel druhý najvyšší po Maďarsku.

Odborníci firmy TPA porovnali náklady na prácu na Slovensku s nákladmi v ďalších 10 vybraných krajinách strednej a juhovýchodnej Európy v troch platových triedach, ktoré zodpovedajú trom rôznym pozíciám v rámci organizácie. Okrem Slovenska išlo o Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Albánsko a Bulharsko. S výnimkou Albánska a Srbska sú všetky tieto krajiny súčasťou EÚ, a preto patria do pôsobnosti právnych predpisov EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia.

TPA je poradenskou spoločnosťou pôsobiacou v strednej a juhovýchodnej Európe, ktorá ponúka daňové poradenstvo, účtovníctvo a audit. Skupina TPA pôsobí v jedenástich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy, v ktorých sa vykonávala štúdia. Skupina TPA zamestnáva približne 1 000 ľudí v 27 kanceláriách.

#práca #mzda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku