Špecialista IT? Ohrozený druh

, 14.10.2017 06:00
počítač, práca, robota, it
Možností, čo robiť s IT vzdelaním, je nekonečné množstvo. Autor:

Na pracovnom trhu je dnes taký nedostatok informatikov, že na to môže doplatiť celá krajina. Podľa IT Asociácie Slovenska chýba u nás v oblasti informačných technológií (IT) asi 13-tisíc ľudí a toto číslo sa každý rok zvyšuje.

Zároveň z roka na rok klesá počet uchádzačov o štúdium v tomto odbore. Ak tento stav bude pokračovať, tak sa Slovensko podľa expertov môže dostať do situácie, že plánovanú digitalizáciu firiem nebude mať kto robiť.

Aj keď ministerstvo hospodárstva už vlani predstavilo štátnu koncepciu s názvom Priemysel 4.0 (Inteligentný priemysel pre Slovensko), veľa sa o nej nehovorí. A pritom by sa malo. Podľa medzinárodného prieskumu by totiž priemyselné spoločnosti v Európskej únii do roku 2020 mali do technologického rozvoja každoročne investovať priemerne päť percent príjmov. Investície sa budú týkať digitálnych technológií, informačných systémov, softvéru, no aj vzdelávania zamestnancov.

Firmy to musia spraviť, aby boli konkurencieschopné. V praxi to znamená, že v Európe prebehne tzv. digitálna revolúcia. Kto ju však bude robiť na Slovensku, keď je tu IT odborníkov ako šafranu? „Očakávame, že tu do roku 2020 bude chýbať až 20-tisíc IT špecialistov, čo hraničí s otázkou, či tú digitalizáciu bude mať kto spraviť,“ varoval Mário Lelovský, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska.

Ako však situáciu riešiť? Jednou z možností by podľa Lelovského bolo doplniť IT sektor z domácich zdrojov, lenže počet uchádzačov o štúdium IT sa každý rok znižuje. A ešte aj z tých, ktorých to baví, odchádzajú mnohí študovať do cudziny. „Napríklad len v Brne študuje informatiku niekoľko sto Slovákov, ktorí nám tu chýbajú,“ uviedol viceprezident.

Problém vidí aj na stredných školách. Pre slabé platy je tam nedostatok kvalitných učiteľov informatiky, následkom čoho celá výučba zaostáva. Za negatívum považuje tiež to, že sa na gymnáziách zrušila povinná maturita z matematiky. „Ak sa potom aj nájdu nejakí záujemcovia o štúdium IT, tak sú z matematiky takí slabí, že často nevedia vyrátať ani zložité zlomky,“ priblížil Lelovský. Ako dodal, Slovensko si pod sebou píli konár, lebo IT odborníkov bude potrebovať ako soľ.

Druhou možnosťou by podľa neho bolo doplniť chýbajúce stavy v IT rekvalifikáciou „zle vyštudovaných vysokoškolákov“. Až 55 percent z nich sa totiž podľa analýz zamestná v úplne inej oblasti, než vyštudovali. A vyše 30 percent vysokoškolákov študuje programy, ktoré pracovný trh vôbec nepotrebuje. Lelovský je presvedčený, že keby sa takíto ľudia vo veku do 30 rokov podchytili a absolvovali by kvalitné IT kurzy, mohli by byť správnou posilou pre tento sektor.

Tretím zdrojom je prilákať ítečkárov zo zahraničia, najmä z východnej Európy. „Bezpodmienečne sa musíme otvoriť imigrácii expertov. Napríklad na Ukrajine končí ročne 17-tisíc informatikov a z nich si len polovica nájde prácu v odbore,“ vyčíslil Lelovský. Okrem toho navrhuje posilniť výučbu matematiky na školách, motivovať deti, aby sa jej nebáli, zaviesť opäť povinnú maturitu z tohto predmetu na gymnáziách a zatraktívniť štúdium týchto odborov.

Rodičia detí majú o IT falošné predstavy

Prečo je na Slovensku tak málo pracovníkov a študentov IT? Na vine sú často i rodičia detí, ktorí im v otázke budúcej kariéry nevedia poradiť. V prípade IT odborov majú totiž viacero predsudkov. Ako môžu deťom pomôcť pri výbere povolania štyridsiatnici, ak mnohé zamestnania ani nepoznajú a v čase, keď sami študovali, viaceré ani neexistovali?

Rýchlosť, s akou do života vstúpili technológie, skomplikovala rodičom situáciu. Za uplynulých 20 rokov sa totiž z IT stalo nielen samostatné odvetvie, ale tieto technológie už nájdeme prakticky všade. Mnohí rodičia však nie sú zorientovaní v tom, aké možnosti poskytuje štúdium IT smerov a čo by ich dieťa s takým vzdelaním mohlo robiť.

Potvrdzujú to aj skúsenosti učiteľov na stredných odborných školách s technologickým zameraním. „Tu vidíme dosť veľké rezervy, a ak rodičia nepôsobia v oblasti IT, tak nemajú dostatočný prehľad o jednotlivých pozíciách v IT firmách a samotnej pracovnej náplni. Na našej škole sa snažíme každému potenciálnemu uchádzačovi o štúdium a jeho rodičom predstaviť celý rozsah zamestnaní a možnosti uplatnenia sa po štúdiu IT,“ hovorí Vladislav Mitický z Tatranskej akadémie v Poprade.

Možností, čo robiť s IT vzdelaním, je pritom doslova nekonečné množstvo a neobmedzujú sa na technologický sektor. IT odborníkov potrebujú v medicíne, v bankách, dokonca aj v právnych kanceláriách. Navyše každý deň vznikajú nové povolania a pozície, ktoré súvisia s nejakou práve vynájdenou technológiou.

„Často sa stretávame so situáciou, že rodičia prihlásia dieťa na IT odbor len preto, že ho baví práca s počítačom. Neuvedomujú si, na akej konkrétnej pozícii v IT sektore sa môže ich dieťa po absolvovaní štúdia uplatniť,“ konštatuje riaditeľka Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach Elena Tibenská.

Výhodou IT štúdia je, že sa v ňom študenti učia logicky a kriticky myslieť, spájať poznatky a prinášať vlastné, originálne riešenia problémov. Teda zručnosti, ktoré sú dnes firmami najvyhľadávanejšie. Na druhej strane práve náročnosť takého štúdia odrádza nielen mnohé deti, ale aj ich rodičov, ktorí volia „ľahšiu cestu.“

„Pre budúce povolania bude IT gramotnosť čoraz dôležitejšou zručnosťou požadovanou zamestnávateľmi vo všetkých odvetviach. Považujeme preto za veľmi dôležité vzdelávať nielen deti, ale aj ich rodičov, aby porozumeli, aké výhody má štúdium IT pre ich budúcnosť. Dlhodobo podporujeme vzdelávacie projekty so strednými školami, ktoré nám pomáhajú s takýmito predsudkami bojovať,“ vysvetľuje Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ slovenskej pobočky AT & T.

Riaditelia týchto škôl si doterajšiu spoluprácu s nimi pochvaľujú a badajú to aj na záujme žiakov o štúdium. „Aj vďaka tejto spolupráci v rámci regiónu naša stredná odborná škola poskytuje najviac absolventov uplatniteľných v IT,“ uzatvára Tibenská.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#IT #zamestnanie #trh práce #informatik
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku