Aké pracovné pozície firmy hľadajú? Pozrite si prehľad po krajoch

, 27.09.2016 11:53

Slovenská ekonomika zaznamenáva oživenie pracovného trhu a uchádzačom o zamestnanie sa ponúka pestrá paleta voľných pracovných miest vo všetkých regiónoch Slovenska.

Personálna agentúra Grafton Slovakia zverejnila pracovnú mapu a prehľad dlhodobo vyhľadávaných pracovných pozícií zo strany zamestnávateľov.

„Pracovná mapa Slovenska vznikla na základe spracovania denne aktualizovaného zoznamu viac ako 550 voľných pozícií v jednotlivých regiónoch Slovenska, ktoré uchádzačom o prácu aktuálne ponúkame,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj vytvára veľmi dobré podmienky pre odborníkov z oblastí informačných technológií, napr. projektový manažér pre vývoj aplikácií, Java developer s ovládaním programovacieho jazyka Java, Front End developer či Mobile developer so skúsenosťami s vývojom aplikácií pre iOS či NET developer.

Pestrá ponuka pracovných pozícií je vo veľkej miere zastúpená aj z oblasti ľudských zdrojov, napr. HR Business partner a taktiež junior špecialisti náboru zamestnancov. Z oblasti ekonomiky sú často vyhľadávanými pozíciami napr. junior účtovník či analytik rizikovosti spolupráce s požiadavkou na ekonomické vzdelanie a so znalosťou anglického jazyka či nemeckého jazyka.

„Oblasť IT bude pre Bratislavský región zohrávať i naďalej významnú úlohu. Očakávame kontinuálne vysoký dopyt zamestnávateľov po mobile developeroch, business Inteligence špecialistoch, HR business partneroch, odborníkoch z oblastí logistiky či výrobnej sféry,“ dodáva Miroslav Garaj.

Trnavský kraj

Trnavský región sa vďaka výhodnej lokalite, investičným stimulom a dopravnej infraštruktúre stal atraktívnym pre mnohé výrobné podniky. Zamestnávatelia tu otvárajú najčastejšie pozície v oblasti manažment kvality, napr. inžinier kvality so skúsenosťou s prácou s dodávateľmi, obchodný zástupca v oblasti techniky, procesný inžinier so skúsenosťou s výrobnými procesmi.

Trenčiansky a Žilinský kraj

V Trenčianskom a Žilinskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov z oboru manažmentu kvality a strojárstva, napr. inžinier kvality, procesný inžinier, konštruktér, PLC programátor, špecialisti BOZP, špecialisti údržby, metrológ, projektový manažér, CNC programátor, CNC operátor, SAP programátor a kontrolóri.

Nemecký investor Brose, ktorý začal v Trenčianskom kraji výstavbu svojho nového závodu, vytvorí 600 nových pracovných pozícií a celkovo oživí pracovný trh v tomto regióne. Celkovo sa tu očakáva dopyt po pozíciách ako napr. inžinier kvality, procesný inžinier, konštruktér, špecialista údržby, CNC programátor.

Nitriansky kraj

Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja vyhľadávajú pracovné sily z oblasti administratívy, napr. účtovník, referent odbytu, administratívny asistent, BOZP technik. Za administratívou nezaostávajú ani technické pozície, najmä odborné výrobné a špecializované pozície: operátor výroby, metrológ, obrábač, nástrojár, zvárač, údržbár, elektrikár, technológ, kontrolór kvality či skladník. Z manažérskych vedúcich pozícií sú to finančný riaditeľ, majster výroby, vedúci výroby, manažér prevádzky. V súvislosti s Nitrianskym krajom a dlho avizovanou investíciou Jaguar Land Rover budú v roku 2017 žiadané najmä odborné stavebné pozície súvisiace so stavbou závodov v Nitre, ďalej rádové operátorské pozície pre výrobne spoločnosti najmä v sektore automotive, odborné technické a špecializované pozície, ako aj riadiace pozície.

Banskobystrický kraj

Medzi najviac vyhľadávané pracovné pozície patrí obchodný zástupca a pozície technického charakteru z výrobnej sféry, napr. technik kvality, projektový manažér, obrábač, technológ, programátor atď.

Košický a Prešovský kraj

V Košickom a Prešovskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov o prácu v obore informatiky, napr. Java programátor, iOS/Android programátor, ďalej v odbore manažment kvality – inžinier kvality, logista či procesný inžinier.

Vytvárajú sa tiež pracovné pozície v odbore ekonomika a financie, napr. mzdový účtovník so znalosťou minimálne jedného cudzieho jazyka. Veľké uplatnenie si tu nájdu i stredoškolsky vzdelaní uchádzači o prácu, ktorí sa chcú zamestnať ako napr. technik elektroúdržby, nástrojár, elektronik, CNC operátor. Predpokladom úspechu uchádzačov o prácu bude vysokoškolské a stredoškolské vzdelanie s praxou v danej oblasti a ovládanie minimálne jedného cudzieho jazyka.

#práca
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk