Strojárstvu chýbajú odborníci tak ako inde v priemysle

, 22.06.2016 00:00

Na trhu práce pre mnohé odvetvia hospodárstva chýbajú kvalifikovaní ľudia. O ktoré pracovné pozície alebo odborné ide konkrétne v odvetví strojárstvo, hovorí Jozef Špirko, prezident Asociácie strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Kritický stav je v celej štruktúre pozícií, od chýbajúcich operátorov výroby s relatívne nízkou potrebnou kvalifikáciou, až po veľký nedostatok potrebných technikov s vysokoškolským vzdelaním. Je to dôsledok kritického stavu vo vzdelávaní, nielen v strednom odbornom školstve, ale aj na vysokých školách a univerzitách.

Akým spôsobom by sa dala táto situácia zvrátiť? Existujú nástroje v školstve, ktoré by podľa vás mohli pomôcť?
Krátkodobým opatrením je určite zjednodušenie zamestnávania zamestnancov z tretích krajín, hlavne z Ukrajiny. Medzi dlhodobé nástroje patrí zásadná reforma vzdelávacieho systému, predovšetkým zmena jeho financovania tak, aby boli podporené najmä tie školy a odbory, ktoré trh práce požaduje. Súčasný systém financovania vzdelávania, postavený na kvantite, a nie na kvalite, každý rok vygeneruje armádu mladých nezamestnaných. Aby sa v praxi uplatnili, musia ich zamestnávatelia pre potreby trhu práce rekvalifikovať, čo stojí nemalé náklady. Takýto systém je dlhodobo neudržateľný. Nemôže byť predsa v záujme spoločnosti, aby sa zo štátneho rozpočtu financovalo vzdelávanie mladých ľudí pre pracovné pozície, ktoré nie sú potrebné. Znižovaním kvality vysokého školstva dochádza aj k degradácii vysokoškolských titulov v očiach zamestnávateľov.

Pred niekoľkými rokmi bola situácia, že kvalifikovaní strojári nevedeli nájsť si prácu, keďže sa rušili fabriky a nové sa nestavali. Tentoraz je na Slovensku viacero automobiliek, ktoré potrebujú kvalifikovaných odborníkov strojárov a elektrotechnikov. Máte prehľad, o ktoré špecializácie je najväčší záujem?
Kritický stav je v celej štruktúre pozícií. Nie je dôvod podčiarkovať niektoré konkrétne špecializácie, keďže ide o plošný problém, ktorý majú aj iné odvetvia mimo strojárstva.

Známy je názor asociácie, že jedným z krátkodobých opatrení, ktoré môžu prispieť k riešeniu situácie, je zjednodušenie procesu zamestnávania občanov tretích krajín.
Vzhľadom na geografickú a kultúrnu blízkosť je na Slovensku značne veľký potenciál zamestnávať pracovníkov z Ukrajiny. Výška priemernej mzdy a celková politická, ekonomická a sociálna situácia na Ukrajine je predpokladom toho, že o pracovné pozície, ktoré nie je možné obsadiť záujemcami zo Slovenska, by mali záujem kvalifikovaní špecialisti z Ukrajiny.

Myslíte, že situácia je až taká kritická, že by sa malo takto uvažovať?
Situácia je podľa členov našej asociácie, ako aj podľa vyjadrení iných inštitúcií mimoriadne kritická. V krátkom čase môže dôjsť pre nedostatok kvalifikovaných pracovníkov k zastaveniu investícii a rozvoja v rôznych priemyselných oblastiach. Bude to mať samozrejme aj významný negatívny vplyv na napĺňanie štátneho rozpočtu, a tým aj na financovanie základných potrieb spoločnosti, ako je zdravotníctvo a sociálny systém. Reforma vzdelávacieho systému, aj keby bola urobená ešte dnes, môže priniesť svoje ovocie v podobe absolventov pripravených podľa požiadaviek zamestnávateľov až v horizonte 6 – 8 rokov, keď začnú vychádzať zo škôl prví žiaci a študenti. Dovtedy môže byť nedostatok kvalifikovaných odborníkov tak pre zahraničných, ako aj pre domácich investorov dostatočným dôvodom na to, aby opustili Slovensko, prípadne obmedzili alebo ukončili svoje podnikanie. Už teraz pracuje na Slovensku rekordný počet cudzincov, najmä však občanov Európskej únie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#práca #strojárstvo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk