Automobilový priemysel hýbe celým odvetvím

, 20.06.2016 10:00

Situácia v strojárstve de facto kopíruje stav v celej priemyselnej výrobe. Firmy bojujú s nedostatkom kvalifikovaných ľudí.

Žiadané sú predovšetkým profesie ako operátor výroby, operátor/progra­mátor/nastavo­vač CNC stroja, obrábač kovov (predovšetkým CNC frézar a sústružník), opravár strojov a zariadení, zvárač, elektrikár, kontrolór kvality.

„Práve nedostatok ľudí núti firmy obzerať sa aj po pracovníkoch zo zahraničia. Ide najmä o ľudí z krajín EÚ, keďže zamestnávanie občanov štátov mimo únie je administratívne veľmi zložité a regulované,“ hovorí Branislav Holík, náborový manažér McROY.

Firmy tak siahajú po Rumunoch, Bulharoch, Maďaroch, Poliakoch a rastie aj počet pracovníkov z Moravy. Mzdy v strojárstve sú v priemere o niečo vyššie ako priemerné mzdy v celom hospodárstve. No závisí od konkrétnej pozície. Kým napríklad nekvalifikovaný pomocný robotník nemusí zarobiť ani 500 eur v hrubom, plat kvalitného CNC obrábača kovov môže bez problémov presiahnuť tisíc eur mesačne.

(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne)

Dobre sú na tom aj zvárači (najmä so špecializáciou na bodové zváranie plastov a rúr), elektrikári, konštruktéri a podobne. Mzda však vždy závisí od náročnosti práce a kvalifi kácie konkrétneho zamestnanca. Zvárač tak môže zarobiť v hrubom 700 eur, ale aj viac ako tisícku. Profilovanie pracovnej sily a preferencia budúcich zamestnancov úzko spájajú pracovný trh krajín V4. Personálna agentúra Grafton Slovakia prináša súhrnný prehľad platov v oblasti inžinierstva a strojárstva na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku a otvára možnosť porovnania platového ohodnotenia a mesačnej mzdy v kľúčových oblastiach. V neposlednom rade poukazuje na pozitívny vývoj trendov a rast týkajúci sa pracovných pozícií.

Dopyt v oblasti automobilového priemyslu, ktorý je dominantou v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, napreduje ešte rýchlejšie. Narastajúci dopyt po technicky vzdelaných kandidátoch bol v priebehu minulého roka zaznamenaný vo zvýšenej miere. Najmarkantnejšie postavenie predstavoval rozvoj automobilového priemyslu, ústredného práve v krajinách V4.

Spoločnosti a personálni manažéri vo všetkých sledovaných európskych regiónoch sa v oblasti náboru a výberu budúcich zamestnancov zameriavajú na skúsených projektových manažérov s aktívnou znalosťou jazykov, preukázané skúsenosti s riadením projektov a komunikáciou so zákazníkmi. Na Slovensku sa medzi dynamicky obsadzované pracovné pozície zaraďujú pozície inžinierov kvality a procesných inžinierov, pričom zrejmé je taktiež zaznamenanie mierneho rastu dopytu po odborníkoch v segmente dopravného a automobilového priemyslu.

„Oblasť automobilového priemyslu, dopravy a inžinierstva evidujeme a hodnotíme ako napredujúcu a silne sa rozvíjajúcu, pričom i zo strany uchádzačov je evidentný zvýšený záujem o uplatnenie sa v týchto oblastiach. Kandidáti si uvedomujú možnosť optimálneho zárobku a dynamickosť odvetvia,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia. V Českej republike dominuje rastúci dopyt po projektantoch a referentoch logistiky. V Maďarsku sú preferovaní elektro a strojní inžinieri s aktívnym ovládaním anglického a nemeckého jazyka.

Dobrou správou pre absolventov stredných a vysokých škôl s technickým zameraním je, že nedostatok odborníkov v tomto sektore so sebou prináša nové príležitosti pre začiatočníkov bez predošlých pracovných skúseností. Dôležitým ukazovateľom je však znalosť danej oblasti, výrobných technológií, kvality a logistiky. Rastúci objem zákaziek a projektov realizovaných výrobnými spoločnosťami rovnako zlepšuje postavenie vzdelaných absolventov stredných škôl, najmä s jazykovými znalosťami. „Situácia na pracovnom trhu v oblasti výroby je za posledné obdobie ojedinelá a môže pretrvávať už len počas niekoľkých ďalších rokov. Pre študentov škôl s technickým zameraním, rovnako ako žiakov nastupujúcich na odborné stredné školy je čas túto skutočnosť využiť. Budúce pracovné zaradenie proces hľadania práce je tak pre uchádzačov o prácu v tomto sektore otvorený,“ uviedol Miroslav Garaj.

#práca #automobilky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk