Absolventi ktorých odborov si najľahšie hľadajú prácu?

Absolventi niektorých stredných škôl majú problém sa uplatniť a sú nezamestnaní. Niektorí absolventi sú naopak veľmi žiadaní a prácu si nájdu veľmi ľahko. Pozrite si podrobný prehľad odborov a ich uplatnenie v praxi.

stredné školy, práca, vzdelanie, študent
Ilustračné foto.
Autor:

Nezamestnanosť absolventov s nižším odborným vzdelaním

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
stavebná výroba 574 94 16,4 %
výroba konfekcie 429 90 21,0 %
praktická žena 157 35 22,3 %
strojárska výroba 259 25 9,7 %
lesná výroba 89 24 27,0 %
technické služby v autoservise 68 20 29,4 %
potravinárska výroba 77 17 22,1 %
poľnohospodárska výroba 67 11 16,4 %
spracúvanie dreva 58 8 13,8 %
pomocník v kuchyni /exp./ 12 6 50,0 %
textilná výroba 25 2 8,0 %
technické služby v autoservise 39 1 2,6 %
obrábanie kovov 9 0 0,0 %  
výroba úžitkového skla 8 0 0,0 %
výroba obuvi 6 0 0,0 %
výroba koženej galantérie 4 0 0,0 %

Nezamestnanosť absolventov so stredným odborným vzdelaním

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
autoopravár – mechanik 2083 329 15,8 %
kuchár 1920 305 15,9 %
kaderník 1706 283 16,6 %
murár 675 165 24,4 %
čašník, servírka 945 155 16,4 %
hostinský, hostinská 718 129 18,0 %
stolár 467 89 19,1 %
cukrár 589 82 13,9 %
inštalatér 500 79 15,8 %
elektromechanik – silnoprúdová technika 356 55 15,4 %
autoopravár – elektrikár 384 49 12,8 %
strojný mechanik 243 44 18,1 %
mechanizátor lesnej výroby 125 42 33,6 %
autoopravár 147 41 27,9 %
agromechanizátor, opravár 177 41 23,2 %
obrábač kovov 198 24 12,1 %
mechanik opravár – stroje a zariadenia 161 24 14,9 %
predavač 131 23 17,6 %
autoopravár – karosár 130 20 15,4 %
autoopravár – lakovník 153 18 11,8 %
montér suchých stavieb 58 18 31,0 %
maliar 88 16 18,2 %
krajčír – dámske odevy 27 15 55,6 %
technicko – administratívny pracovník 136 15 11,0 %
záhradník 75 14 18,7 %
fotograf 66 13 19,7 %
cukrár pekár 76 12 15,8 %
tesár 85 12 14,1 %
cukrár kuchár 138 11 8,0 %
čalúnnik 38 11 28,9 %
aranžér 28 9 32,1 %
mechanik špecialista automobilovej výroby 59 8 13,6 %
elektromechanik – úžitková technika 71 7 9,9 %
nástrojár 62 6 9,7 %
pekár 47 6 12,8 %
kachliar 13 6 46,2 %
manikér – pedikér 22 6 27,3 %
mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia 30 5 16,7 %
lakovník 15 4 26,7 %
mäsiar 32 4 12,5 %
elektromechanik 20 3 15,0 %
viazač – aranžér kvetín 63 3 4,8 %
rybár 7 3 42,9 %
operátor strojárskej výroby 21 2 9,5 %
mechanik opravár 4 2 50,0 %
polygraf – knihár 2 2 100,0 %
poľnohospodár – služby 9 2 22,2 %
umelecký smaltér 11 2 18,2 %
klampiar – stavebná výroba 9 1 11,1 %
operátor sklárskej výroby – brúsenie skla 1 1 100,0 %
mäsiar kuchár 25 1 4,0 %
krajčír 19 1 5,3 %
strechár 15 1 6,7 %
poľnohospodár – mechanizácia 26 1 3,8 %
poľnohospodár – farmárstvo 7 1 14,3 %
mechanik opravár – plynárenské zariadenia 22 0 0,0 %
elektromechanik – automatizačná technika 13 0 0,0 %
operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych autom. 1 0 0,0 %
tlačiar na polygrafických strojoch 5 0 0,0 %
mäsiar, lahôdkar 10 0 0,0 %
chovateľ – chov koní a jazdectvo 25 0 0,0 %
včelár, včelárka 37 0 0,0 %
umelecký kováč a zámočník 7 0 0,0 %
umelecký rezbár 8 0 0,0 %
umelecký stolár 11 0 0,0 %

Nezamestnanosť absolventov s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
hotelová akadémia 3640 576 15,8 %
mechanik počítačových sietí 1890 423 22,4 %
mechanik elektrotechnik 2208 405 18,3 %
grafik digitálnych médií 1121 281 25,1 %
pracovník marketingu 1233 253 20,5 %
kuchár 954 216 22,6 %
čašník, servírka 694 185 26,7 %
kozmetik 601 170 28,3 %
mechanik hasičskej techniky 405 144 35,6 %
mechanik strojov a zariadení 444 96 21,6 %
operátor stavebnej výroby 350 84 24,0 %
mechanik nastavovač 780 77 9,9 %
mechanik stavebnoinšta­lačných zariadení 255 70 27,5 %
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 374 69 18,4 %
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 182 48 26,4 %
technik energetických zariadení budov 182 41 22,5 %
komerčný pracovník v doprave 210 40 19,0 %
technik informačných a telekomunikačných technológií 154 34 22,1 %
obchodný pracovník 112 28 25,0 %
mechanik – mechatronik 202 24 11,9 %
grafik tlačových médií 51 20 39,2 %
operátor lesnej techniky 104 18 17,3 %
kaderník – vizážista 101 17 16,8 %
poštový manipulant 33 11 33,3 %
umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce 27 10 37,0 %
kontrolné analytické metódy 125 9 7,2 %
kontrolór potravín 52 9 17,3 %
podnikateľ pre rozvoj vidieka 63 8 12,7 %
pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu 30 8 26,7 %
hutník operátor 40 7 17,5 %
mechanik lietadiel 16 7 43,8 %
operátor tlače 27 6 22,2 %
umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce 21 5 23,8 %
mechanik lietadiel – mechanika 39 4 10,3 %
operátor farmaceutickej výroby 10 3 30,0 %
mechanik lietadiel – avionika 26 3 11,5 %
mechanik automobilových liniek 2 2 100,0 %
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle 17 2 11,8 %
operátor gumárskej a plastikárskej výroby 31 1 3,2 %
polygrafický priemysel 9 1 11,1 %
telová kozmetika 12 1 8,3 %
mechanik číslicovo riadených strojov 10 0 0,0 %
chemik operátor 3 0 0,0 %
chemik – spracúvanie kaučuku a plastov 1 0 0,0 %
tech. a informat. služby – mechaniz. a dopr. v poľnohos. 4 0 0,0 %
umeleckoremeselné sprac. kovov 3 0 0,0 %
umeleckoremeselné spracúvanie dreva 6 0 0,0 %

Nezamestnanosť absolventov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
obchodná akadémia 6 337 934 14,7 %
elektrotechnika 2 514 285 11,3 %
zdravotnícky asistent 1 999 196 9,8 %
obchod a podnikanie 877 178 20,3 %
manažment regionálneho cestovného ruchu 1 088 172 15,8 %
technika a prevádzka dopravy 758 157 20,7 %
kozmetička a vizážistka 434 155 35,7 %
staviteľstvo 1 120 149 13,3 %
prevádzka a ekonomika dopravy 768 140 18,2 %
škola podnikania 782 136 17,4 %
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 1 241 127 10,2 %
sociálno-výchovný pracovník 641 127 19,8 %
propagačná grafika 490 114 23,3 %
masér 541 90 16,6 %
strojárstvo 551 76 13,8 %
informačné a sieťové technológie 548 64 11,7 %
služby v cestovnom ruchu 387 61 15,8 %
technické lýceum 549 60 10,9 %
animátor voľného času 239 55 23,0 %
technické a informatické služby – v elektrotechnike 324 51 15,7 %
lesníctvo – lesnícka prevádzka 228 49 21,5 %
fotografický dizajn 215 48 22,3 %
propagačné výtvarníctvo 298 46 15,4 %
biotechnológia a farmakológia 289 43 14,9 %
mechatronika 417 42 10,1 %
technické a informatické služby – v strojárstve 325 42 12,9 %
farmaceutický laborant 396 39 9,8 %
dizajn – grafický a priestorový dizajn 136 33 24,3 %
logistika /exp./ 171 30 17,5 %
geodézia, kartografia a kataster 313 27 8,6 %
styling a marketing 113 26 23,0 %
agropodnikanie – kynológia 143 26 18,2 %
odevný dizajn 124 25 20,2 %
ekonomické a obchodné služby 202 24 11,9 %
informačné systémy a služby 121 20 16,5 %
tvorba nábytku a interiéru 83 20 24,1 %
zdravotnícky laborant 191 19 9,9 %
ekonomické lýceum 83 19 22,9 %
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 113 18 15,9 %
technické a informatické služby – v stavebníctve 134 18 13,4 %
obchodná akadémia – bilingválne štúdium 299 18 6,0 %
informačné a digitálne technológie 99 17 17,2 %
staviteľstvo – pozemné staviteľstvo 203 15 7,4 %
veterinárne zdravotn. a hygiena 69 14 20,3 %
informačné technológie a informačné služby v obchode 34 14 41,2 %
športový manažment 56 14 25,0 %
informačné systémy a služby – hospodárske informácie 65 14 21,5 %
agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 97 13 13,4 %
pedagogické lýceum 137 13 9,5 %
animovaná tvorba 83 13 15,7 %
reklamná tvorba 110 13 11,8 %
dizajn interiéru 100 13 13,0 %
ochrana osôb a majetku 43 13 30,2 %
výživa a šport 58 12 20,7 %
dopravná akadémia 89 12 13,5 %
polytechnika 33 12 36,4 %
záhradnícka výroba a služby 62 12 19,4 %
veterinárne zdravotníctvo a hygiena 151 12 7,9 %
vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 69 12 17,4 %
drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 51 11 21,6 %
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 44 11 25,0 %
záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 35 11 31,4 %
ochrana osôb a majetku pred požiarom 56 10 17,9 %
agropodnikanie – farmárstvo 51 10 19,6 %
asistent výživy 57 10 17,5 %
obchodné a informačné služby – informatika 31 10 32,3 %
technické a informatické služby 45 9 20,0 %
ekonomika pôdohospodárstva 55 9 16,4 %
dizajn – fotografický dizajn 41 9 22,0 %
multimédiá 52 8 15,4 %
agropodnikanie – agroturistika 51 8 15,7 %
očný optik 47 8 17,0 %
zubný asistent 25 8 32,0 %
obchodné a informačné služby – medzinár. obchod. vzťahy 61 8 13,1 %
životné prostredie 34 7 20,6 %
agropodnikanie – poľnohospodársky manažment 71 7 9,9 %
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov 18 7 38,9 %
obchodné a informačné služby 29 7 24,1 %
dizajn – priemyselný dizajn 27 7 25,9 %
grafický dizajn 38 7 18,4 %
technické a informatické služby – spracúvanie dreva 42 6 14,3 %
lesníctvo – krajinná ekológia 48 6 12,5 %
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 17 6 35,3 %
staviteľstvo – požiarna ochrana 57 5 8,8 %
agropodnikanie – pestovateľstvo 22 5 22,7 %
masmediálne štúdiá 53 5 9,4 %
dizajn a tvarovanie dreva 26 5 19,2 %
polygrafia – grafika tlačovín 17 4 23,5 %
staviteľstvo – stavebný manažment 17 4 23,5 %
rybárstvo 11 4 36,4 %
mechan. pôdohosp. – technické služby na vidieku 57 4 7,0 %
veterinárne zdravotníctvo a hyg. – chov cudzokrajných zvierat 11 4 36,4 %
služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo 10 4 40,0 %
právo a podnikanie 85 4 4,7 %
úžitková maľba 24 4 16,7 %
hudobnodramatické umenie 207 4 1,9 %
scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba 28 4 14,3 %
potravinárstvo – potravinár – kvalitár 11 3 27,3 %
výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín 30 3 10,0 %
poštové a peňažné služby 23 3 13,0 %
vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo 25 3 12,0 %
informačné technológie a inform. služby v cestov. ruchu 27 3 11,1 %
služby a súkromné podnikanie – marketing 30 3 10,0 %
tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov 14 3 21,4 %
scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba 21 3 14,3 %
scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény 24 3 12,5 %
drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo 21 2 9,5 %
agropodnikanie – poľnohospodárske služby 54 2 3,7 %
boienergetika /exp./ 12 2 16,7 %
veterinárne zdravotn . a hyg. – hygienická a lab. služba 22 2 9,1 %
dizajn 23 2 8,7 %
úžitková fotografia 15 2 13,3 %
výt. sprac. kovov a drahých kameňov – zlatníctvo 21 2 9,5 %
ručné výtvarné spracúvanie textílií 16 2 12,5 %
konzervát. a reštaurátor. – papier, staré tlače a knižné väzby 3 2 66,7 %
scénická kostýmová tvorba 20 2 10,0 %
scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba 16 2 12,5 %
masmediálna tvorba 12 2 16,7 %
technické a informatické služby – zasielateľstvo 44 1 2,3 %
agropodnikanie – produkcia potravín 9 1 11,1 %
agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 8 1 12,5 %
záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba 21 1 4,8 %
vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie 19 1 5,3 %
vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 7 1 14,3 %
ortopedický technik 99 1 1,0 %
tanec 113 1 0,9 %
hudba 47 1 2,1 %
výt. sprac. kovov a drahých kameňov 7 1 14,3 %
výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže 6 1 16,7 %
konzervátorstvo a reštaurátorstvo 7 1 14,3 %
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky 10 1 10,0 %
kameňosochárstvo 13 1 7,7 %
scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba 30 1 3,3 %
obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih 13 1 7,7 %
obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika 10 1 10,0 %
tvorba vitrážového skla a smaltu 6 1 16,7 %
geológia, geotechnika a environmentalistika 9 0 0,0 %
mechanik požiarnej techniky 46 0 0,0 %
technológia ochrany a tvorby životného prostredia 3 0 0,0 %
technológia kozmetiky a chemických liečiv 6 0 0,0 %
chemik operátor – priemyselná chémia 8 0 0,0 %
potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve 4 0 0,0 %
polygrafia – polygrafická technológia 11 0 0,0 %
staviteľstvo – rekonštrukcia a adaptácia budov 9 0 0,0 %
staviteľstvo – technické zariadenia budov 9 0 0,0 %
komerčný pracovník v doprave – cestná a mestská doprava 38 0 0,0 %
technické a informatické služby – v strojárstve 5 0 0,0 %
veterinárstvo – starostlivosť o hospodár. zvieratá 5 0 0,0 %
masér 10 0 0,0 %
hudobnodramatické umenie – muzikál /exp./ 10 0 0,0 %
spev 112 0 0,0 %
hudba – skladba 11 0 0,0 %
hudba – dirigovanie 6 0 0,0 %
hudba – hra na klavíri 68 0 0,0 %
hudba – hra na organe 11 0 0,0 %
hudba – hra na flau., hob., klar., fag., trúb,…,bic. nástr. 92 0 0,0 %
hudba – hra na husliach, viole,…, harfe, gitare, cimbale 126 0 0,0 %
hudba – hra na akordeóne 19 0 0,0 %
hudba – cirkevná hudba 2 0 0,0 %
výt. sprac. kovov a drahých kameňov – zlatníctvo 4 0 0,0 %
výt. sprac. kovov a drahých kameňov – um. zámočníctvo 10 0 0,0 %
textilné výtvarníctvo 3 0 0,0 %
konzer. a rešt. práce – papier, staré tlače a kniž. väz. 7 0 0,0 %
dizajn a tvarovanie skla /exp./ 5 0 0,0 %
konzervátorské a reštaurátorské práce – drevo 17 0 0,0 %
obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia 2 0 0,0 %
keramický dizajn 13 0 0,0 %
odevný dizajn 5 0 0,0 %

Nezamestnanosť absolventov gymnázií

Odbor Počet absolventov 2015+2016 Nezamestnaní absolventi v septembri 2016 Percento nezamestnaných absolventov
gymnázium 24861 1139 4,6 %
gymnázium – bilingválne štúdium 2846 88 3,1 %
gymnázium – šport 865 76 8,8 %
gymnázium – cudzie jazyky 1666 37 2,2 %
gymnázium – informatika 305 20 6,6 %
gymnázium – biológia a chémia 132 4 3,0 %
tvarovanie priemyselných výrobkov 95 4 4,2 %
gymnázium – matematika 138 2 1,4 %
gymnázium – programovanie 96 2 2,1 %
gymnázium – matematika a fyzika 96 1 1,0 %
gymnázium – ekológia a cudzie jazyky 38 1 2,6 %
gymnázium – umelecká výchova 35 1 2,9 %
Midlle Years Program (MYP) 100 0 0,0 %

Zdroj: Centrum vedecko-technických informácií SR

Čítajte viac

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Súvisiace články:

pracant, študent, brigáda

Prečo začať pracovať pri štúdiu?

17.02.2017 07:00

Na vysokej škole získate množstvo teoretických poznatkov. V závislosti od budúcej profesie potom niektoré poznatky využijete, niektoré zabudnete.

dievča, štúdium, banka, úver,

Banky poskytujú vysokoškolákom úvery aj účty

16.02.2017 07:00

ČSOB ponúka študentský FUN účet pre mladých od 15 až do 28 rokov. Mladí do 19 rokov ho získajú automaticky bez poplatku.

vysoké školy, univerity, pôžička

Študenti si môžu požičať na štúdium od štátu

15.02.2017 07:00

Študenti, ktorí nemajú dostatok vlastných prostriedkov a nezískali štipendium, si môžu skúsiť požičať peniaze od štátu.

platan, budatín

Platan z Budatína bojuje o titul Európsky strom roka

21.02.2017 08:00

Ešte týždeň môžeme hlasovať o európsky strom roka. Medzi finalistami je aj platan javorolistý, ktorý už 270 rokov rastie pri Budatínskom hrade neďaleko Žiliny.

voľby, Krym

Kremeľ odmietol mierový plán na prenájom Krymu

21.02.2017 07:55

Kremeľ poprel akýkoľvek podiel na údajnom mierovom pláne pre Ukrajinu, ktorý zostavil ukrajinský opozičný poslanec s dvoma poradcami prezidenta USA Donalda Trumpa.

Opel Insignia Grand Sport - 2017

O prevzatí značky Opel automobilkou PSA rokujú aj vlády

21.02.2017 07:55

Francúzska skupina PSA zatiaľ neposkytla Berlínu záruky, že v prípade kúpy značky Opel zachová všetky továrne a pracovné miesta v Nemecku.

ukrajina, protest, kyjev,

Kyjev dostal v Mníchove studenú sprchu

21.02.2017 07:34

Spojené štáty nemenia pohľad na ukrajinskú krízu, trvajú na suverenite a územnej celistvosti európskych štátov," vyhlásil americký viceprezident Mike Pence.

Portal VS