Štát chce zamestnať absolventov prestížnych univerzít

Ministerstvo školstva chce opäť pritiahnuť absolventov prestížnych univerzít do štátnej správy.

Aj tento rok preto otvorí grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe. Slovenskí študenti najlepších svetových univerzít budú môcť získať štipendium na pokrytie študijných nákladov v prípade, ak sa zaviažu po skončení štúdia zamestnať sa na tri roky v niektorom z vybraných ministerstiev či v Úrade vlády SR. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ministerstvo vypisuje grantový program kontinuálne od roku 2014. Podporiť plánujú štúdium zamerané na oblasti ekonómie, matematiky, štatistiky a verejnej politiky. Absolventov budú vyberať na 10 možných pozícií, o ktoré prejavili záujem ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja – Inštitút stratégie, ministerstvo financií – Inštitút finančnej politiky, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstvo vnútra – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy, ministerstvo životného prostredia – odbor ekonomických nástrojov a analýz, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – Inštitút vzdelávacej politiky a Úrad vlády SR – Analytická jednotka.

O štipendium sa môžu uchádzať občania Slovenska prijatí na štúdium alebo už študenti niektorej z vysokých škôl umiestnenej do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2015 alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc. So žiadateľmi, ktorí uspejú v dvojkolovom hodnotení, následne uzatvoria zmluvu o udelení štipendia a o spolupráci. Úspešný uchádzač si bude môcť vďaka získanému grantu pokryť počas dvoch akademických rokov všetky náklady spojené so štúdiom, vrátane školného, nákladov na živobytie, na študijné pomôcky, cestu do a z miesta štúdia či cestovné poistenie.

Plánovaný objem prostriedkov vyčlenených na podporu študentov, ktorí sa hlásia o štipendium na akademický rok 2016/2017, je spolu 41 000 eur. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom. V roku 2015 získali toto štipendium štyria študenti a v roku 2014 traja.

Ak štipendista z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako tri roky alebo vysokoškolské štúdium neukončí, peniaze vo výške poskytnutého štipendia bude musieť vrátiť. Povinnosť odpracovať určené obdobie mu však zanikne, ak príslušné ministerstvo nebude môcť štipendistovi ponúknuť štátnozamestnanecké miesto a ani iné ministerstvá neprejavia záujem o jeho zamestnanie. Žiadosti o poskytnutie štipendia treba posielať na adresu ministerstva školstva do 29. apríla. Podrobnejšie informácie, vrátane vzoru žiadosti, nájdu uchádzači na internetovej stránke ministerstva školstva www.minedu.sk.

Súvisiace články:

Akadémia PZ v Bratislave

Štúdium na Akadémii Policajného zboru v Bratislave

27.01.2017 08:00

Akadémia Policajného zboru v Bratislave je štátna vysoká škola univerzitného typu, ktorá pripravuje vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, štátne a neštátne bezpečnostné služby.

UPJŠ v Košiciach

Múdrosť minulosti - poznatky prítomnosti - vzdelanie budúcnosti.

26.01.2017 08:00

Na základe výsledkov hodnotenia univerzít agentúrou RankPro sa UPJŠ zaradila medzi 100 svetových a 40tku európskych univerzít.

2a UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrí k 12 najlepším v Európe

24.01.2017 10:00

UVLF v Košiciach bola založená v roku 1949 a dodnes je jedinou vysokou školou pre veterinárske vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcou štúdium farmácie.

platan, budatín

Platan z Budatína bojuje o titul Európsky strom roka

21.02.2017 08:00

Ešte týždeň môžeme hlasovať o európsky strom roka. Medzi finalistami je aj platan javorolistý, ktorý už 270 rokov rastie pri Budatínskom hrade neďaleko Žiliny.

voľby, Krym

Kremeľ odmietol mierový plán na prenájom Krymu

21.02.2017 07:55

Kremeľ poprel akýkoľvek podiel na údajnom mierovom pláne pre Ukrajinu, ktorý zostavil ukrajinský opozičný poslanec s dvoma poradcami prezidenta USA Donalda Trumpa.

Opel Insignia Grand Sport - 2017

O prevzatí značky Opel automobilkou PSA rokujú aj vlády

21.02.2017 07:55

Francúzska skupina PSA zatiaľ neposkytla Berlínu záruky, že v prípade kúpy značky Opel zachová všetky továrne a pracovné miesta v Nemecku.

ukrajina, protest, kyjev,

Kyjev dostal v Mníchove studenú sprchu

21.02.2017 07:34

Spojené štáty nemenia pohľad na ukrajinskú krízu, trvajú na suverenite a územnej celistvosti európskych štátov," vyhlásil americký viceprezident Mike Pence.

Portal VS